ΓΕΕΘΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από τη συνεκπαίδευση Ελλήνων και Αμερικανών κομάντος

Από την Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, και στο πλαίσιο της Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας και Η.Π.Α., πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ διμερής συνεκπαίδευση, στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας.

Η συνεκπαίδευση, η οποία αποτελεί συνέχεια αντίστοιχης που έλαβε χώρα από την Δευτέρα 08 έως την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, αφορούσε σε αντικείμενα ορεινού αγώνα και διαβίωσης σε χιονοσκεπείς περιοχές (Cold Weather Training and Tactics), και συνέβαλε στην επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και στην βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Ελληνικών και Αμερικανικών συμμετεχουσών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην συνεκπαίδευση από Ελληνικής πλευράς συμμετείχε προσωπικό και μέσα και της ΔΕΠ του ΓΕΕΘΑ, ενώ από Αμερικανικής πλευράς προσωπικό και μέσα της 26th Marine Expeditionary Unit (MEU).

H εν λόγω δραστηριότητα αποδεικνύει εμπράκτως την άριστη σχέση Ελλάδας και Η.Π.Α. σε στρατιωτικό επίπεδο και τη διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.