Συνεκπαίδευση Ελλάδας – Η.Π.Α. στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας

Από την Τετάρτη 08 έως την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ σε ότι αφορά στις δράσεις στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Η.Π.Α., πραγματοποιήθηκε συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων, στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

Στην συνεκπαίδευση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, ενώ από πλευράς Η.Π.Α., στο πλαίσιο της ανάπτυξης των στοιχείων της 12th Combat Aviation Brigade (12th CAB) στην Χώρα μας, και της Επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – Η.Π.Α. (Mutual Defence Cooperation Agreement MDCA), συμμετείχε με προσωπικό και μέσα.

Κατά την διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά αντικείμενα επιβίβασης – αποβίβασης σε Ε/Π, σχεδίασης – διεξαγωγής αεροκίνητων επιχειρήσεων και επίδειξης – εκπαίδευσης διαδικασιών αεροδιακομιδής, που συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας κατά την σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας την διαχρονική συνεργασία των δύο Χωρών στον τομέα του Ειδικού Πολέμου.