Μελέτη προτάσεων για το απόρρητο των επικοινωνιών

Σειρά προτάσεων για το σχέδιο νόμου σχετικά με τις παρακολουθήσεις και τη λειτουργία της ΕΥΠ καταθέτει το Eteron- Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή, μέσα από μια Συγκριτική Νομική Μελέτη με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στη Γαλλία για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους Εθνικής Ασφαλείας. Στη Μελέτη ο συγγραφέας […]

Πηγή fantomas.gr