Τροπολογίες του ΥΕΘΑ για την ολοκλήρωση εργασιών σε τέσσερα υποβρύχια και την ναυπήγηση δύο πυραυλακάτων

Κατατέθηκαν το απόγευμα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο “Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη”, που ψηφίζεται αργότερα σήμερα στη Βουλή, τροπολογίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αφορούν στην ολοκλήρωση των εργασιών στα 4 νέα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τη ναυπηγηση των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) Νο 6 και Νο 7 από τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Με τις εν λόγω διατάξεις, προτείνεται η επιπλέον χρηματοδότηση των δύο προγραμμάτων με το ποσό των 23,475 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1-4-2020 έως 30-9-2020, ποσό που θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εθνικό σκέλος) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις:

– Διατίθεται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (εθνικό σκέλος) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιπλέον ποσά μεχρι 20,1 εκατ. ευρώ. για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των υποβρυχίων ΜΑΤΩΖΟΣ, ΠΙΠΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων δοκιμών των υποβρυχίων αυτών. Επίσης διατίθενται και 3,375 εκατ ευρώ για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των εν λόγω πυραυλακάτων.

– Προβλέπεται η παράδοση μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, η παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό της πυραυλακάτου Νο 6 και σε περίπτωση μη παράδοσής της από την ανάδοχο εταιρεία, το Πολεμικό Ναυτικό θα την παραλάβει άμεσα, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό. Σε κάθε περίπτωση θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της συγκεκριμένης ΤΠΚ, έστω και μόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, προκειμένου να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για την ΤΠΚ Νο7 θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση.

-Τα 3,375 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των δύο ΤΠΚ, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφέλειας και των μετακινήσεων προσωπικού, θα καταλογισθούν στην εταιρεία Ναυπηγηικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας (ΝΒΕΕ) ΑΕ.

– Παρατείνεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από 1ης Απριλίου 2020, όσο και το χρονικό διάστημα του προγράμματος ναυπήγησης, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων της ΝΒΕΕ ΑΕ.

-Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται επίσης η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ ΑΕ, καθώς και η κυρωθείσα τριμερής συμφωνία μεταξύ του ΠΝ, της ΝΒΕΕ ΑΕ και των εργαζομένων σε αυτή, επιφυλασσομένου του ελληνικού Δημοσίου, κάθε νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του.

-Χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020, επί των εγκριθεισών πιστώσεων με τα άρθρα 61 και 62 του ν.4557/2018 και με τα άρθρα 22 και 23 του ν.4618/2019.