Στήνει μηχανισμούς στις Περιφέρειες…

Ο εθνικός επικοινωνιολόγος που μονοπωλεί τράπεζες, ΔΕΚΟ και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, έχει απλώσει τώρα τα δίχτυα στις Περιφέρειες.

Βέβαια δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα κονδύλια επικοινωνίας των περιφερειών αλλά για τις μεγάλες δουλειές από τα προγράμματα χρηματοδότησης.

Με πρόσχημα τις επικοινωνιακές υπηρεσίες στήνει μηχανισμούς στις περιφέρειες και στη συνέχεια παίζει μπάλα με τα προγράμματα χρηματοδότησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.