Συμφωνία στο Eurogroup, μόνο για την νόσο, λίγο πριν το ναυάγιο

Συμφωνία  για πακέτο στήριξης 540 δισ. Ευρώ, προέκυψε στο eurogroup  σε νια προσπάθεια να μην διαλυθεί εντελώς η ΕΕ. Τα χρήματα αυτά δεν είναι δάνειο ούτε προϋποθέτουν μνημόνια.

Η συμφωνία αυτή αφορά μόνο την βιολογική κρίση, δηλαδή αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι χώρες, θα διατεθούν αποκλειστικά σε νοσοκομεία , φάρμακα , άλλο υλικό, προσωπικό κλπ. Δεν αφορά την οικονομία των κρατών-μελών.

Έτσι και οι βόρειο (Γερμανοί, Ολλανδοί κα)  δηλώνουν ότι η ΕΕ θα στηρίξει την αντιμετώπιση της ιατρικής και ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ οι νότιοι (Ιταλοί, Ισπανοί κα) διατηρούν πάνω στο τραπέζι όλες τις απαιτήσεις τους για την στήριξη της οικονομίας.

Τα βασικά συστατικά του πακέτου περιλαμβάνουν την προετοιμασία μιας πιστωτικής γραμμής από τον ESM, την τόνωση της δυνατότητας δανεισμού της ΕΤΕπ και ένα νέο σχήμα στήριξης της απασχόλησης που προτάθηκε από την Κομισιόν.

Οι πρώτες πληροφορίες  έδειξαν ότι η συμφωνία  της ΕΕ δεν επιμένει στο να υπάρχουν μακροοικονομικοί όροι στην πιστωτική γραμμή. Αυτό υπήρξε βασικό αίτημα των Ολλανδών που αρνήθηκε η Ιταλία. «Οι Ολλανδοί συμβιβάστηκαν», είπε αξιωματούχους της ΕΕ.