Η ΕΚΤ αποφάσισε να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο – Aνάσα στο Δημόσιο και τις τράπεζες

Σε μια κίνηση-ορόσημο προχώρησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοινώνοντας ότι καθιστά επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα ως collateral (ενέχυρα) για όλες τις πράξεις χρηματοδότησής της.

Η απόφαση της ΕΚΤ παρέχει τη δυνατότητα στις τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια της με μηδενικά επιτόκια, ενώ την ίδια στιγμή το ελληνικό δημόσιο θα μπορεί να πουλάει με μεγαλύτερη ευχέρεια ομόλογα στις τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  ανακοίνωσε πακέτο μέτρων για τη χαλάρωση των κανονισμών όσον αφορά τη χρήση χρεογράφων ως ενέχυρων για τη λήψη ρευστότητας στο ευρωσύστημα

Στόχος των «άνευ προηγουμένου» μέτρων είναι να περιορίσουν τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών στην ευρωζώνη, στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλει η ΕΚΤ για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντίκτυπου του κορωνοϊού στην οικονομία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το πακέτο περιλαμβάνει και waiver για τα ελληνικά χρεόγραφα, τα οποία θα είναι πλέον αποδεκτά ως ενέχυρα στο σύνολό τους.

Αναλυτικά, τρία είναι τα κύρια στοιχεία του έκτακτου πακέτου μέτρων σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Πρώτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά από παράπλευρα μέτρα για τη διευκόλυνση της αύξησης της τραπεζικής χρηματοδότησης έναντι δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Αυτό θα επιτευχθεί με την επέκταση της χρήσης των δανειακών απαιτήσεων ως εξασφάλιση, ιδίως μέσω της δυνητικής επέκτασης των πλαισίων πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων.
Το πλαίσιο  ΑCC παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές κεντρικές τράπεζες να διευρύνουν το εύρος των επιλέξιμων πιστωτικών απαιτήσεων για τους αντισυμβαλλομένους στις δικαιοδοσίες τους.
Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποδοχής δανείων με χαμηλότερη πιστωτική ποιότητα, δανείων προς άλλους τύπους οφειλετών, μη αποδεκτά στο γενικό πλαίσιο της ΕΚΤ αλλά και δανείων σε ξένο νόμισμα.

Εν προκειμένω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επεκτείνει προσωρινά το πλαίσιο των πρόσθετων πιστωτικών απαιτήσεων (ACC) με:.

-Kαλύπτοντας τις απαιτήσεις  για εγγυήσεις, ώστε να συμπεριληφθούν τα εγγυημένα δάνεια σε μικρομεσαίες ελεύθερους επαγγελματίες και νοικοκυριά εντός του  ACC προκειμένου να εξασφαλιστεί επίσης ρευστότητα έναντι δανείων που επωφελούνται από τα νέα συστήματα εγγύησης που υιοθετήθηκαν στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ σαν απάντηση στην  πανδημία του κορωνοϊού.
-Διευρύνοντας το πεδίο  εφαρμογής των αποδεκτών συστημάτων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ACC για παράδειγμα με την απλούστευση της αποδοχής των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των τραπεζών από εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης που εγκρίνονται από τους εποπτικούς φορείς.
-Μειώνοντας τις απαιτήσείς υποβολής εκθέσεων επιτρέποντας  στους αντισυμβαλλομένους να επωφελούνται από το πλαίσιο ACC πριν καν υποβληθεί η αίτηση

Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τα ακόλουθα προσωρινά μέτρα:

-Μείωση του επιπέδου του προηγουμένως  ανομοιόμορφου κατώτατου ορίου  για τις εγχώριες πιστωτικές απαιτήσεις από  0 ευρώ έως 25.000 ευρώγια να διευκολυνθεί η κινητοποίηση σαν ενέχυρο δανείων από μικρές εταιρικές οντότητες.
-Αύξηση, από 2,5% σε 10%, της χρήσης του μέγιστου μεριδίου των ακάλυπτων χρεογράφων που εκδίδει οποιοσδήποτε  τραπεζικός όμιλος.
Αυτό θα επιτρέψει στους αντισυμβαλλομένους να επωφεληθούν από ένα μεγαλύτερο μερίδιο τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.
-Παραίτηση από την ελάχιστη απαίτηση πιστωτικής ποιότητας για εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδόθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία για αποδοχή ως εξασφάλιση σε πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.
Τρίτον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά το επίπεδο ανοχής κινδύνου στις πιστωτικές πράξεις μέσω γενικής μείωσης των περικοπών αποτίμησης των ενεχύρων κατά σταθερό συντελεστή 20%.
Η προσαρμογή αυτή στοχεύει να συμβάλει στη λήψη μέτρων εξασφάλισης των ενεχύρων, διατηρώντας παράλληλα έναν συνεπή βαθμό προστασίας σε όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων.
Τα μέτρα αυτά είναι προσωρινά για τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και συνδέονται με τη διάρκεια PEPP.
Θα επανεκτιμηθούν πριν από το τέλος του 2020, εξετάζοντας επίσης κατά πόσον υπάρχει ανάγκη να επεκταθούν ορισμένα από τα μέτρα αυτά ώστε να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στις πράξεις παροχής ρευστότητας δεν επηρεάζεται αρνητικά.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης του πλαισίου ελέγχου των κινδύνων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει τις περικοπές που εφαρμόζονται σε μη εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, τόσο στο γενικό πλαίσιο εξασφάλισης όσο και στο πλαίσιο του ACC προσαρμόζοντας κάποιες από τις παραμέτρους κουρέματος.
Αυτή η προσαρμογή, η οποία δεν συνδέεται με τη διάρκεια του PEPP, ισχύει πέραν της μείωσης του προσωρινού κουρέματος και έτσι υποστηρίζει περαιτέρω τα ενέχυραενώ διατηρεί σε ικανοποιητικά επίπεδα την προστασία του ρίσκου.
Αυτό οδηγεί κατά μέσο όρο σε μια περαιτέρω μείωση του κουρέματος κατά περίπου 20%.