Κέντρο ΝΑΤΟϊκής Αριστείας στα Χανιά

Το κέντρο αριστείας ενοποιημένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής Άμυνας (IAMD CoE – Integrated Air and Missile Defense Centre of Excellence) με έδρα τα Χανιά στην Κρήτη, εγκρίθηκε ως το 27ο ΝΑΤΟϊκο κέντρο αριστείας από το North Atlantic Council (NAC).

Όπως ανακοινώθηκε, το κέντρο μετά την έγκριση του ενεργοποιείται ως «NATO Military Body» ενώ αποδίδεται σε αυτό το «International Status».

Η αρχική απόφαση για τη δημιουργία του κέντρου ελήφθη το 2016. Από τις αρχές του 2020 και με πρωτοβουλίες των αρμόδιων φορέων του ΓΕΕΘΑ εκκίνησε και σε συντομότατο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε το σύνολο των σχετικών διαδικασιών.

Στο κέντρο, συμμετέχουν η Ελλάδα ως επικεφαλής έθνος, καθώς και η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Τσεχία ως υποστηρίζοντα έθνη.

Τον Σεπτέμβριο 2020, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η 1η συνάντηση της διευθύνουσας επιτροπής στα Χανιά, που σηματοδότησε την έναρξη της πολυεθνικής λειτουργίας του κέντρου.

Μετά τη συνάντηση, ακολούθησε η επίσκεψη διαπίστευσης από αρμόδιο κλιμάκιο του Allied Command Transformation (ACT) τον Οκτώβριο του 2020. Η διαδικασία διαπίστευσης στέφθηκε με επιτυχία, αποσπώντας ιδιαίτερα ευμενή σχόλια για την οργάνωση, το στελεχιακό δυναμικό, τις υποδομές, αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές του κέντρου.

Η συγκεκριμένη διαπίστευση, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αποτελεί γεγονός μείζονος σημασίας, καθώς αποτελεί το κομβικό σημείο αποδοχής του κέντρου από τη συμμαχία ως «Κέντρο Αριστείας».

Αποστολή του κέντρου είναι να παρέχει εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εκπαίδευση, βέλτιστες πρακτικές, δόγματα, ανάλυση και διδάγματα στον απαιτητικό αλλά και επίκαιρο τομέα την ενοποιημένης αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής Άμυνας, ο οποίος εκ φύσεως άπτεται όλων των πεδίων δράσης της συμμαχίας (Ξηρά, Θάλασσα, Αέρας, Κυβερνοχώρος και Διάστημα).

Ειδικότερα, το κέντρο εστιάζει στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

• Επιθετικές και Αμυντικές δράσεις προς υποστήριξη της Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (Offensive/Defensive Effects in Support of IAMD).

• Παθητική και Αντιπυραυλική Αεράμυνα (Passive Air and Missile Defense).

• Επιτήρηση (Surveillance).

• Τεχνικές και Διαδικασίες Ενοποίησης αντιαεροπορικών συστημάτων (Technical and Procedural System Integration).

• Αντιμετώπιση μη Επανδρωμένων Συστημάτων (Counter – Unmanned Aerial Systems / C-UAS).

• Αντιμετώπιση Πυραύλων-Βλημάτων, Πυροβολικού και Όλμων (Counter – Rockets, Artillery and Mortars / C-RAM).

• Ρόλος της Ενοποιημένη Αντιαεροπορική και Αντιπυραυλικής ‘Αμυνας στην Απαγόρευση περιοχής (IAMD role in Anti-Access / Area Denial / A2 AD).

Με την έγκριση του κέντρου, η Ελλάδα προσφέρει στη συμμαχία και σε εταίρους ένα ακόμα πιστοποιημένο πολυεθνικό κέντρο αριστείας, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τομέα, στον οποίο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να αυξήσουν την τεχνογνωσία και τις δυνατότητές τους.

Η διαπίστευση του κέντρου, αποτελεί, παράλληλα, μία σημαντικότατη προσθήκη στις ήδη υφιστάμενες οντότητες της ευρύτερης περιοχής των Χανίων (Ναύσταθμος Κρήτης, 115 Πτέρυγα Μάχης, Πεδίο Βολής Κρήτης, ΚΕΝΑΠ, FLS, FORACS) και ενισχύει έτι περαιτέρω το ρόλο της Κρήτης ως περιφερειακού κέντρου στρατιωτικής εκπαίδευσης και παροχής υποστήριξης, εκπληρώνοντας τον συγκεκριμένο στρατηγικό στόχο του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.