ΝΑΤΟ 2030: Η Συμμαχία σε ορίζοντα 10 ετών!

Τον Μάρτιο 2020, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ παρουσίασε την ομάδα των δέκα ειδικών, με επικεφαλής ως συμπροέδρους τον πρώην υπουργό Άμυνας της Γερμανίας Thomas de Maiziere και τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Wess Mitchell.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΝΑΤΟ 2030

Η έκθεση χωρίζεται σε τρία μέρη:

  • Το πρώτο, αφορά το όραμα και την προοπτική του ΝΑΤΟ τα επόμενα δέκα χρόνια.
  • Το δεύτερο, αφορά τις τάσεις που αναμένεται να αλλάξουν το περιεχόμενο της Συμμαχίας, περιλαμβανομένων και πολλών νέων απειλών.
  • Το τρίτο, αφορά τις προτάσεις της ομάδας των ειδικών για τους τρεις στόχους που είχε θέσει ο Γενς Στόλτενμπεργκ, δηλαδή την ενδυνάμωση της εσωτερικής συνοχής, τον καλύτερο πολιτικό συντονισμό των διαφόρων επιπέδων της Συμμαχίας και τέλος, την ενδυνάμωση του πολιτικού ρόλου του ΝΑΤΟ.

Για τα τρία αυτά υποσύνολα υπάρχουν 136 προτάσεις, που έχουν ως στόχο να δώσουν στο ΝΑΤΟ μία «στρατηγική σταθερά σε ένα αβέβαιο μέλλον».

Στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής, η έκθεση , επιβεβαιώνει την «επιστροφή στη συστημική αντιπαράθεση και την άνοδο των παγκόσμιων απειλών», θέμα που είναι γνωστό ως αντιπαράθεση των μεγάλων δυνάμεων.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ !

Η πρώτη από τις υποδείξεις της ομάδας των ειδικών, αναφέρεται στον «εκσυγχρονισμό της Στρατηγικής Αντίληψης του 2010». Η Στρατηγική Αντίληψη 2010, αποτελεί ακόμα και σήμερα το σημείο αναφοράς για τη διεθνή στάση της Συμμαχίας.

Στη λίστα των απειλών, η πρώτη αναφορά γίνεται για τη Ρωσία, μία παραδοσιακή πρόκληση για το ΝΑΤΟ, για την αντιμετώπιση της οποίας η ομάδα των ειδικών υποδεικνύει τη συνέχιση με αποφασιστικότητα μίας διπλής στρατηγικής: διάλογος και αποτροπή.