Άρθρο της tracer. Ψηφιακά πορτοφόλια… για stablecoins

 

Στις 9 Ιανουαρίου 2022 ο Πρόεδρος Biden και οι σύμβουλοί του κοινοποίησαν στα μέλη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ την απόφαση να εκδοθεί το νέο ψηφιακό δολάριο (CBDC) από τη νέα
κεντρική τράπεζα ψηφιακού νομίσματος και τους ζητήθηκε μέσα σε 180 ημέρες να
ερευνήσουν όλες τις πτυχές του θέματος που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του καθενός.

Επίσημα θα ανακοινωθεί πιθανώς τον Μάιο και με περιθώριο βελτιώσεων από τις
κυβερνητικές αρχές και υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ ως προς τις εφαρμογές του για την
προστασία των καταναλωτών, των επενδυτών, την σταθερότητα της οικονομίας, την
πρόληψη συστημικών κινδύνων, τον περιορισμό της παρανομίας, την εξάλειψη της
τρομοκρατίας και του οικονομικού εγκλήματος και την προστασία του περιβάλλοντος…

Αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού δολαρίου που θα… εξασφαλίζει την
ανωνυμία των συναλλασσομένων λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να
μπορούν να διαχειρίζονται το λογαριασμό τους και με… ψευδώνυμο όντας ταυτόχρονα υπό
την επιτήρηση από την υπό ίδρυση Κεντρική Τράπεζα ψηφιακού δολαρίου, που θα διατηρεί
όλα τα στοιχεία του συναλλασσόμενου και θα τον εξυπηρετεί άμεσα, με ασφάλεια και
διασυνοριακά, θα ευνοεί τους ευάλωτους που τους στηρίζει με επιδόματα και κουπόνια,
τους ενδιάμεσους, δηλ. μεσίτες κάθε είδους αλλά και τις μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές ή δεν έχουν ανάγκη από άλλες
υπηρεσίες που παρέχουν οι εμπορικές τράπεζες.

Δεν πρόκειται για διπλότυπο του υπάρχοντος USD, αλλά για ανεξάρτητο νόμισμα που θα
συνυπάρχει με αυτό, τουλάχιστον αρχικά, και δεν έχει κάτι κοινό με τα κρυπτονομίσματα,
που στηρίζονται στο blockchain, είναι εντελώς αυτόνομα και δεν εποπτεύονται από καμία
αρχή.
Το ψηφιακό δολάριο με την επωνυμία CBDC (new Central Bank Digital Currency) δεν θα
υποστηρίζεται από τις εμπορικές τράπεζες, όπως γίνεται με τις ήδη γνωστές σε όλους
ψηφιακές πληρωμές μέσω αυτών, αλλά από την Fed (Ομοσπονδιακή Τράπεζα) ή την νέα
Κεντρική Τράπεζα Ψηφιακού Νομίσματος, η οποία θα φέρει την ευθύνη γι’ αυτό, αφού
διεξοδικά εξετάσει τα πλεονεκτήματά του και τα πιθανά ρίσκα, ορίσει τους απαραίτητους
κανονισμούς λειτουργίας και την αντίστοιχη νομοθεσία, εξετάζοντας τις απόψεις του
κοινού αλλά και των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ως προς τις συναλλαγές, απαλλάσσοντάς
τες, όπως προτίθεται και από τις γνωστές χρεώσεις των εμπορικών τραπεζών για ψηφιακές
συναλλαγές.

Επιπλέον η κάθε χρήση του CBDC θα εντοπίζεται και θα ελέγχεται από την νέα
Κεντρική Τράπεζα, π.χ. ανταμείβοντας αυτούς που θα το χρησιμοποιούν για αγορά ειδών ή
για παροχή υπηρεσιών από συγκεκριμένες εταιρίες, θα περιορίζει την υπερκατανάλωση σε
ορισμένα είδη αλλά και τη διανομή πλούτου από τους κατόχους ψηφιακών νομισμάτων .
Θα προάγει επιπλέον τη σωστή οικονομική διαχείριση (financial infusion) των
συναλλασσόμενων παρέχοντας τους και οικονομικές συμβουλές από ρομπότ (!) για
κατάλληλες επενδύσεις ή δάνεια από πλατφόρμα P2P (δάνεια από ιδιώτες μέσω ειδικής
πλατφόρμας με αρκετά μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των εμπορικών τραπεζών). Με
αυτόν τον τρόπο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διατηρεί τον έλεγχο σε ορισμένους τομείς
της οικονομίας και της κοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7 το 2020 υπό την Προεδρεία των ΗΠΑ, ιδρύθηκε το
DPEG (Digital Payment Experts Group) προκειμένου να συζητηθούν τα CBDCs από τα μέλη
της G7, τα stablecoins και διάφορα θέματα ψηφιακών πληρωμών. Αναφορικά με τα CBDC
συζητήθηκε και η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και του κοινού υποστηρικτικά στην
έκδοση ψηφιακού νομίσματος από την Κεντρική Τράπεζα.

Η έκδοση ψηφιακού δολαρίου κρίνεται από τις ΗΠΑ αναγκαία αυτή την χρονική περίοδο,
υπό την πίεση της επισιτιστικής και της ενεργειακής κρίσης λόγω του παγκόσμια
επιβεβλημένου πληθωρισμού και των χαμηλών επιτοκίων, του διαρκώς αυξανόμενου
χρέους των ΗΠΑ -έχει ξεπεράσει τα 30 τρισ.-, της απειλής αντικατάστασης των Petrodollars
με Hydrocarbondollars εξαιτίας του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, του παγκόσμιου χρέους,
που έφτασε… αισίως τα 228 τρισ. δολ., και της διαρκούς εκτύπωσης νέου χρήματος από
όλες τις κεντρικές τράπεζες τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς και της τρέχουσας ανάγκης να
τυπωθεί χρήμα για την αγορά μετοχών στα Χρηματιστήρια, προκειμένου αυτά να
διαχειριστούν την αστάθεια και να ενισχύσουν την αίσθηση ασφάλειας στους επενδυτές
για επενδύσεις σε μετοχές, ενώ ταυτόχρονα οι πληβείοι υφίστανται τα δεινά του
στασιμοπληθωρισμού.

Η υψηλή τεχνολογία και ειδικότερα η fin tech οδηγεί στην παγκοσμιοποίηση και η
παγκοσμιοποίηση οδηγεί από την πλευρά της σε καινούργιες εφαρμογές που στοχεύουν
στην πρόοδο και στις ανάγκες των κοινωνιών και προφανώς εξυπηρετούν και τη διαχείριση
ενός σύγχρονου πολέμου, όταν οι πόλεμοι αποτελούν την πλέον βίαιη έκφανση πολλαπλών
οικονομικών διεκδικήσεων από τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά και από τους υποκινητές
και τους ηθικούς αυτουργούς καθώς και από τρίτους που έμμεσα προσβλέπουν στο να
ωφεληθούν.

tracer

Πηγή fantomas.gr