Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα όσον αφορά το κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP)!

Τραγικά είναι τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση στη χώρα μας, και ιδιαίτερα για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, παρά την κυβερνητική προσπάθεια παραπληροφόρησης του Επιτελικού Κράτους Μητσοτάκη, όπως αποτυπώνονται στους επίσημους πίνακες της Eurostat και αφορούν το κατά κεφαλήν εισόδημα (GDP).

Το 2021, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) εκφρασμένο σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) κυμαινόταν μεταξύ 55% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 277% στο Λουξεμβούργο.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το 2021, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία κατέγραψαν τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 177% και 121% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ακολούθησαν εξ αποστάσεως η Δανία (33% πάνω), η Ολλανδία (32% πάνω), η Σουηδία (23% πάνω) και το Βέλγιο (22% πάνω).

Αντίθετα, η Κροατία (30% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ), η Σλοβακία (32% κάτω), η Ελλάδα (35% κάτω) και η Βουλγαρία (45% κάτω) κατέγραψαν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν.

Δηλαδή, με απλά λόγια, αν δεν υπήρχε η γειτονική Βουλγαρία η Ελλάδα θα ήταν τελευταία στον κατάλογο των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης! 

Flash PPPs and GDP estimates for 2021 now available

 

23/03/2022

© Calvste / Shutterstock.com

In 2021, gross domestic product (GDP) per capita expressed in purchasing power standards (PPS) ranged between 55% of the EU average in Bulgaria and 277% in Luxembourg.

This information comes from the new flash estimates of purchasing power parities and GDP for 2021 published by Eurostat today. The article presents some of the findings from the more detailed Statistics Explained article.

The data show substantial differences between the EU Member States in terms of GDP per capita, used to measure economic activity.  In 2021, Luxembourg and Ireland recorded the highest levels of GDP per capita, at 177% and 121% above the EU average.

They were followed at a distance by Denmark (33% above), the Netherlands (32% above), Sweden (23% above) and Belgium (22% above).

In contrast, Croatia (30% below the EU average), Slovakia (32% below), Greece (35% below) and Bulgaria (45% below) registered the lowest GDP per capita.

GDP volume index per capita (2021, in purchasing power standards)

Source dataset: prc_ppp_ind

For more information:

Methodological notes:

  • Flash estimates for 2021 presented in this news article are based on GDP and population data for 2021, extracted on 13 March 2022, and the most recent PPPs available. Revised estimates will be published in June 2022.
  • Luxembourg: The high GDP per capita in Luxembourg is partly due to the country’s large share of cross-border workers in total employment. While contributing to GDP, these workers are not taken into consideration as part of the resident population which is used to calculate GDP per capita.
  • Ireland: The high level of GDP per capita in Ireland can be partly explained by the presence of large multinational companies holding intellectual property. The associated contract manufacturing with these assets contributes to GDP, while a large part of the income earned from this production is returned to the companies’ ultimate owners abroad.

To contact us, please visit our User Support page.
For press queries, please contact our Media Support.Πηγή fantomas.gr