Ουκρανοί πρόσφυγες: Πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ΕΣΥ

Οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση των ουκρανών προσφύγων στο ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνει με εγκύκλιό του ο γ.γ. Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτές:

1. Όλοι οι υπήκοοι της Ουκρανίας που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο καταγωγής τους λόγω του εκεί διεξαγομένου πολέμου, εντάσσονται στις ανασφάλιστες – ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δικαιούμενοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται από το Ελληνικό Κράτος, σε όλα τα Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και όλες τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα Δημοτικά Ιατρεία, καθώς και τα Ιδρύματα Αποκατάστασης και Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, από τους ιατρούς των προαναφερθέντων φορέων, οι οποίοι θα συνταγογραφούν φάρμακα και θα διενεργούν τις απαιτούμενες θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις.

3. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία, μετά από συνταγογράφηση των ιατρών κατά τις κείμενες διατάξεις. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

4. Οι Ουκρανοί υπήκοοι, ως πολίτες τρίτης Χώρας, πρέπει να κατέχουν ή να αποκτούν ΑΜΚΑ. Μέχρι την απόκτησή του, οι υπηρεσίες Υγείας θα παρέχονται κανονικά με την επίδειξη είτε διαβατηρίου είτε σχετικού εγγράφου της Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων, οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς της παραπάνω κατηγορίας και να τους παρέχουν τις προαναφερθείσες ιατρικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων και του τρόπου προσέλευσής τους.

6. Τα εν λόγω περιστατικά θα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία που τηρούνται στα εξωτερικά ιατρεία και το Γραφείο Κίνησης, οι δε δαπάνες θα καταχωρούνται στις κατηγορίες «Πρόσφυγες – Σειρά Ζ».

7. Σε κάθε περίπτωση, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των νοσοκομείων και των δημοσίων δομών, έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση και παροχή συνδρομής των ασθενών της προαναφερόμενης κατηγορίας, για όλα τα παραπάνω.

Πηγή fantomas.gr