Ετήσια έκθεση Αρχής Προσωπικών Δεδομένων: “Καμπάνες” χιλιάδων ευρώ – Ξεπέρασαν τις 970 οι προσφυγές και καταγγελίες

Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (διαφήμιση, spam, τηλεφωνικές οχλήσεις), θέματα ιδιωτικής οικονομίας αλλά και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας (μέσω τηλεπικοινωνιακών παρόχων) καθώς και ζητήματα βιντεοεπιτήρησης βρίσκονται στις πρώτες θέσεις τόσο προσφυγών- καταγγελιών, που δέχθηκε το 2020 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσο και στις υποθέσεις που διεκπεραίωσε.

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Όπως αναφέρει η ετήσια έκθεση, που παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα, το 2020, ο αριθμός των εισερχόμενων υποθέσεων προσφυγών/καταγγελιών ανήλθε σε 973, μειωμένος κατά περίπου 1% σε σύγκριση με το 2019 (από 983), ενώ 700 υποθέσεις προσφυγών/καταγγελιών διεκπεραιώθηκαν, εμφανίζοντας αύξηση περίπου 15% ως προς το προηγούμενο έτος (από 608).

Ο αριθμός των περιστατικών παραβίασης δεδομένων που γνωστοποιήθηκαν στην Αρχή σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ανήλθε σε 130, μειωμένος κατά περίπου 2% σε σύγκριση με το περασμένο έτος (από 132 το 2019), ενώ υποβλήθηκαν και 59 γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με βάση τον ν. 3471/2006, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση – υπερδιπλασιασμό (από 22 το 2019).

Το σύνολο των εισερχομένων εγγράφων στην Αρχή, το έτος 2020, ανήλθε σε 7.696, αυξημένο κατά περίπου 2% σε σύγκριση με το έτος 2019 (από 7.563), παρά τους περιορισμούς λόγω πανδημίας.

Ως προς τον τρόπο υποβολής των εισερχομένων εγγράφων στην Αρχή, όπως τονίζεται στην έκθεση είναι αξιοσημείωτη η περαιτέρω αύξηση υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο, σε ποσοστό περίπου 90% (από περίπου 83% το περασμένο έτος) και ειδικότερα η υποβολή γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ποσοστό περίπου 84% (από 74% το 2019), μέσω της δικτυακής πύλης σε ποσοστό 4% και μέσω fax σε ποσοστό περίπου 1% (από περίπου 3% το 2019). Παρατηρούμε ότι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά, από 58% το 2018, σε 74% το 2019 και 84% το 2020, ενώ αντίθετα η χρήση της δικτυακής πύλης παρουσίασε φθίνουσα πορεία τα τελευταία έτη, από περίπου 11% το 2018 σε 5% το 2019 και 4% το 2020.

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων: Οι χρηματικές κυρώσεις και οι συστάσεις

Σε 33 από τις αποφάσεις της Αρχής επιβάλλονται κυρώσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας. Σε 2 περιπτώσεις επιβλήθηκε η κύρωση της επίπληξης – προειδοποίησης μετά από καταγγελία και ακρόαση και σε 31 περιπτώσεις επιβλήθηκε πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμάνθηκε από 1.000 έως 8.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι σε 3 από τις 31 αυτές αποφάσεις της Αρχής επιβλήθηκε εκτός του χρηματικού προστίμου και εντολή συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 90.500 ευρώ.

Παράλληλα, στις αρχές του 2020, η Αρχή απηύθυνε τελικές συστάσεις και επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση με αυτές, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης ελεγκτικής δράσης που άρχισε το 2018 σε 65 υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, υπηρεσιών εισιτηρίων και υπηρεσιών δημοσίου τομέα. Επίσης, το 2020, η Αρχή ζήτησε ενημέρωση και διευκρινίσεις από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες σχετικά με την ανάθεση της ανάλυσης επιδημιολογικών δεδομένων και της πρόβλεψης εξέλιξης της πανδημίας και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία από την Ελληνική Αστυνομία φορητού συστήματος επιτήρησης.

Περαιτέρω, η Αρχή εξέτασε περιστατικό παραβίασης δεδομένων σε εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και ζήτησε ενημέρωση και διευκρινίσεις από τις τράπεζες οι οποίες προέβαιναν στην αντικατάσταση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών πελατών τους λόγω διαρροής σχετικών δεδομένων, καθώς και σχετικά με τη διερεύνηση του περιστατικού παραβίασης από την εταιρία που λειτουργεί πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών και η οποία πιθανολογείται ως το σημείο διαρροής.

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Κ. Μενουδάκος: Η πανδημία οδήγησε σε χρήση τεχνολογίας που προϋποθέτει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Στις νέες συνθήκες, που δημιούργησε η πανδημία αναφέρθηκε κατά την παράδοση της έκθεσης ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος. «Μέσα στις έκτακτες συνθήκες και προκλήσεις που προέκυψαν, λόγω της πανδημίας, κατά τις οποίες το κρίσιμο πρόταγμα ήταν δικαιολογημένα η προάσπιση της δημόσιας υγείας, επιβλήθηκαν περιορισμοί στις ελευθερίες και χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό τεχνολογία που προϋποθέτει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημείωσε.

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

«Οι εθνικές εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων επιφορτίστηκαν με το δυσχερές έργο της προσπάθειας να εξισορροπηθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού με την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος. Σε αυτό το πλαίσιο οι απαιτούμενες σταθμίσεις είναι ιδιαίτερα δυσχερείς και κρίσιμες, καθώς εφαρμόζονται σε δεδομένες κάθε φορά, αλλά ευρισκόμενες σε δυναμική πορεία εξέλιξης, πραγματικές συνθήκες στο πεδίο των αλληλοσυγκρουόμενων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής συμπλήρωσε επίσης ότι «η Αρχή παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών πόρων, ανταποκρίθηκε το 2020 στον μέγιστο δυνατό βαθμό αφενός στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον εθνικό νόμο 4624/2019 και αφετέρου στις πάγιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Οι προσπάθειές της έχουν πάντα ως γνώμονα την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στο έργο της, το οποίο αποσκοπεί στη διαμόρφωση συνολικού περιβάλλοντος φιλικού στην προστασία δεδομένων στη χώρα μας και στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας ευθύνης και συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Πηγή fantomas.gr