Πανεπιστήμια: Σαρωτικές αλλαγές στα ΑΕΙ φέρνει το Υπουργείο Παιδείας

Σαρωτικές αλλαγές στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας φέρνει το Υπουργείο Παιδείας με σχέδιο νόμου που αφορά στην ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία.

Το σχέδιο νόμου παρουσίασε η Υπουργός Νίκη Κεραμέως στην έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε χθες, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Άγγελου Συρίγου και του Γενικού Γραμματέα Αποστόλη Δημητρόπουλου.

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.), ενώ έχει ήδη σταλεί επιστολή προς όλα τα πολιτικά κόμματα για τη συζήτηση των βασικών ρυθμίσεων του εν λόγω νομοσχεδίου και τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου που θα συνδράμει στην οριστική του διαμόρφωση εντός της επόμενης εβδομάδας.

Οι βασικές αλλαγές

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αφορούν στην  ενίσχυση της αυτονομίας των Πανεπιστημίων, στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο προς τα ΑΕΙ, στην παροχή ευελιξίας, στην διεπιστημονικότητα, στην κινητικότητα φοιτητών και στην ανάπτυξη εξωστρέφειας.

Οι ρυθμίσεις διαρθρώνονται σε τέσσερις επιμέρους βασικούς άξονες, όπως αναλύονται στη συνέχεια, ενώ στο νομοσχέδιο θα ενταχθεί και το νέο μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων.

 1. Αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ:

Εισαγωγή βασικών ρυθμίσεων που εστιάζουν στα προγράμματα σπουδών, την έρευνα αλλά και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά:

 • εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών και αναβάθμιση της ποιότητάς τους μέσω πιστοποίησής τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας τους,
 • δυνατότητα ίδρυσης περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών από ένα Τμήμα, αλλά και οργάνωσης διεπιστημονικών και διπλών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο συνεργασιών Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
 • ευελιξία στη δόμηση του προγράμματος σπουδών και επιλογή μαθημάτων μέσω του Ιδρυματικού καταλόγου μαθημάτων – θέσπιση συστήματος εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Πανεπιστημίου – ακόμη και μη ομοειδούς γνωστικού αντικειμένου,
 • απελευθέρωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας μεταπτυχιακών, παροχή της δυνατότητας ίδρυσης επαγγελματικών μεταπτυχιακών και απασχόλησης εμπειρογνωμόνων από την αγορά εργασίας, εξορθολογισμός του καθεστώτος δωρεάν φοίτησης σε μεταπτυχιακά με δίδακτρα μέσω εισαγωγής προϋποθέσεων αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων,
 • δυνατότητα οργάνωσης βιομηχανικών διδακτορικών,
 • ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας μέσω της ίδρυσης ερευνητικών κέντρων και διϊδρυματικών ερευνητικών κέντρων εντός των Πανεπιστημίων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, δυνατότητα στελέχωσης με ερευνητές επί θητεία αμειβόμενους από ίδιους, ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους, προσέλκυση Επισκεπτών καθηγητών και Ερευνητών και προώθηση δράσεων ανταλλαγής Ερευνητών.
 • Πλήρης αναδιάρθρωση του συστήματος εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ που εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα.
 1. Ενίσχυση λειτουργικότητας ΑΕΙ: Θεσμοθέτηση νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, πέραν των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών, όπως σύνταξη πολυετούς στρατηγικού σχεδίου και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδίου αειφορίας και σχεδίου προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Απλοποίηση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας, ιδίως σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Μελών ΔΕΠ.
 1. Προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία: Ενίσχυση του ρόλου των Πανεπιστημίων εντός της κοινωνίας, με προαγωγή της γνώσης και της καινοτομίας μέσω βασικών ρυθμίσεων που εστιάζουν σε:
 • Θεσμοθέτηση πλαισίου ίδρυσης start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων και παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε πολίτες και φορείς.
 • Σύγχρονο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Πανεπιστημίων σύμφωνα με τα πρότυπα ανωνύμων εταιριών συμφερόντων του Δημοσίου τομέα.
 • Ενίσχυση του ρόλου των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Πανεπιστημίων και ίδρυση θερινών/χειμερινών προγραμμάτων σπουδών.
 1. Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ: Θέσπιση νέου σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου για την Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής (δηλ. για φοιτητές εξωτερικού που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα), που μειώνει τη γραφειοκρατία, διευκολύνει τον πολίτη, εξυπηρετεί τα Πανεπιστήμια και στηρίζει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, περιορίζει τη γραφειοκρατία και αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Οι βασικές ρυθμίσεις επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
 • ίδρυση Μητρώων των Ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου,
 • κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης Ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών που έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα,
 • απελευθέρωση εισδοχής αλλοδαπών και Ελλήνων φοιτητών σε προγράμματα σπουδών β΄και γ΄ κύκλου των Ελληνικών Πανεπιστημίων, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης αναγνώρισης τίτλου σπουδών.

Τι θα γίνει με τα Κολλέγια;

Παραμένει η Ν. Κεραμέως στη θέση υπ. Παιδείας με υφυπουργούς: Α. Συρίγος και Ζ. Μακρή | esos.gr

Και πράγματι ωραία όλα αυτά και έπρεπε επιτέλους να γίνουν αλλά υπάρχουν βέβαια εκατοντάδες ερωτήματα από ενδιαφερόμενους φοιτητές τόσο στα κοινωνικά δίκτυα όσο και στο ιστολόγιό μας για το τι πρόκειται να γίνει και με τα λεγόμενα Επαγγελματικά Δικαιώματα που αναγνωρίζει η ΚΟ 36/2005 για τους αποφοίτους ελληνικών Κολλεγίων μέσω ξένων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και τα “τερτίπια” των διαφόρων αριστεροδεξιούληδων καρεκλοκένταυρων του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ) που όπως λένε οι πολίτες ούτε η σημερινή ηγεσία παρά τις υποσχέσεις τολμά να ακουμπήσει αφήνοντας τους να λυμαίνονται έναν χώρο με χιλιάδες ενδιαφερόμενους που ενώ ξένα αναγνωρισμένα μεγάλα και σοβαρά Πανεπιστήμια αναγνωρίζουν τα Προγράμματα σπουδών τους και αυτά τα ίδια παρακολουθούν και χορηγούν τα Πτυχία τους οι εδώ άσχετοι καρεκλοκένταυροι δυσκολεύουν τις αναγνωρίσεις… Δηλαδή για να καταλάβουν κάποιοι ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, ή της Αμερικής, ή της Γαλλίας ή της Γερμανίας αναγνωρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών ενός Ελληνικού Κολλεγίου χορηγεί τον αντίστοιχο Τίτλο Σπουδών και έρχονται οι γνωστοί καρεκλοκένταυροι γραφειοκράτες του Υπουργείου Παιδείας και δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα με αστεία και έωλα επιχειρήματα και τερτίπια στα παιδιά αυτά, οδηγώντας τα επί χρόνια στα Δικαστήρια… Μάλλον οι τύποι αυτοί θα ήθελαν τα παιδιά αυτά να πληρώνουν τα Δίδακτρα και τα διάφορα έξοδα διαβίωσης σε ακριβό συνάλλαγμα στις πανάκριβες χώρες εξωτερικού…

Αυτό το θέμα κυρία Κεραμέως και κύριε Συρίγο θα το δείτε επιτέλους ή πάλι θα το στείλετε στις καλένδες; Ή σας ενδιαφέρουν μόνο οι όποιες συνεργασίες των Ελληνικών Κρατικών Πανεπιστήμων (θετικότατες φυσικά) με τα μεγάλα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως Οξφόρδη, Χάρβαρντ Κολούμπια κλπ…;;; Συνεργασίες ελληνικών Κολλεγίων με κρατικά μάλιστα Πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν μας ενδιαφέρουν…;;; Έλεος πια…!!!

Το νομοσχέδιο Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη θα εφαρμοστεί χωρίς προβλήματα» | Alfavita

Δηλαδή για να καταλάβουμε αν ένα Πανεπιστήμιο σαν τη Οξφόρδη, ας πούμε, αναγνώριζε ένα ή δύο χρόνια σπουδών ή ακόμα και επαγγελματική εμπειρία όπως συνηθίζεται σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ενέγραφε τον φοιτητή στο δεύτερο ή το τρίτο έτος σπουδών του και του χορηγούσε αυτόν τον Τίτλο Σπουδών σύμφωνα με το Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου της εμείς εδώ πάλι δεν θα το αναγνωρίζαμε…;;; Δεν είναι απλά γελοίο αυτό…;;; Μήπως πρέπει να το δείτε και να το λύσετε αν δεν το έχετε ήδη κάνει…;;;

Πηγή fantomas.gr