Οι πρώτες σελίδες των αθλητικών εφημερίδων, σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου:

Οι πρώτες σελίδες των αθλητικών εφημερίδων, σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου: