Νέες διευκολύνσεις από την εφορία για φθηνές μεταβιβάσεις

Τη δυνατότητα για φθηνές μεταβιβάσεις παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους φορολογούμενους που προχωρούν σε τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,  ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε όσους είχαν καταθέσει χειρόγραφη δήλωση γονικών παροχών και δωρεών και δεν έχει εκκαθαρισθεί να την ανακαλέσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση ώστε η εκκαθάριση να γίνει αυτόματα.

Όπως τονίζεται σε σχετική  απόφαση λόγω της έναρξης εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών από την 1/1/2022 καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των υποβαλλόμενων δηλώσεων φόρου δωρεών/γονικών παροχών και κληρονομιών. Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, οι οποίες εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. και δεν έχουν εκκαθαριστεί, παρέχονται διευκολύνσεις τόσο για την ελάφρυνση των φορολογούμενων όσο και των εφοριών. Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα ημερησίως πραγματοποιούνται περισσότερες από 2.000 μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές) σε όλη την Ελλάδα και όπως φαίνεται δεν θα προλάβουν αρκετοί παρά την παράταση που έχει δοθεί από το υπουργείο οικονομικών μέχρι τέλη Ιανουαρίου 2022, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης. Ειδικότερα και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ

  1. Μέχρι την 31/12/2021 προτεραιοποιούνται ως προς τη διεκπεραίωσή τους οι χειρόγραφες δηλώσεις φορολογίας γονικής παροχής – δωρεάς που υπεβλήθησαν στις ΔΟΥ μέχρι και τις 17/12/2021 (δηλαδή πριν την έναρξη της αποκλειστικής υποβολής τους στην πλατφόρμα myProperty), καθώς και οι δηλώσεις φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής – δωρεάς που δεν μπορούν να υποβληθούν ως αρχικές στο myProperty, ώστε η εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων και στις δύο φορολογίες να ολοκληρωθεί μέχρι την 21/1/2022.
  2. Στην περίπτωση που, για τη μεταβίβαση ακινήτου προηγείται η τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και η υποβολή χειρόγραφης δήλωσης Φ.Μ.Α., για την επίσπευση της διεκπεραίωσής της, οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν, μαζί με τη δήλωση αυτή και «υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 – αίτηση επίσπευσης», με την οποία θα δηλώνουν ότι, μετά την τροποποίηση της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας θα ακολουθήσει μεταβίβαση ακινήτου και θα ζητούν την άμεση διεκπεραίωση της εν λόγω δήλωσης, ώστε να ακολουθήσει η γονική παροχή/δωρεά ή η μεταβίβαση με επαχθή αιτία, μέσω της εφαρμογής myProperty ή χειρόγραφα κατά περίπτωση. Συστήνεται η υπεύθυνη δήλωση να εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
  3. Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει χειρόγραφη δήλωση φορολογίας γονικών παροχών και δωρεών η οποία δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμη θα μπορούν να την ανακαλέσουν μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου» (Υπηρεσία: η ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση, Θεματική Ομάδα: Κεφάλαιο, Διαδικασία: Ανάκληση δήλωσης φόρου γονικής παροχής – δωρεάς λόγω υποβολής της μέσω της εφαρμογής myProperty), προκειμένου να την υποβάλουν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty και να εκκαθαριστεί άμεσα. Το αίτημα υποβάλλεται στην πλατφόρμα είτε από τον δωρητή είτε από τον δωρεοδόχο (συστήνεται να υποβάλλεται μόνο από τον έναν εξ αυτών). Για τη εξέταση και διεκπεραίωσή του, στο σχετικό πεδίο του Αιτήματος ο αιτών πρέπει να αναγράφει τον αριθμό της χειρόγραφης δήλωσης που επιθυμεί να ανακαλέσει. Αιτήματα ανάκλησης που υποβάλλονται μέχρι τις 14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά αυθημερόν. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά τις 14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας ή εντός αργιών διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Πηγή fantomas.gr