ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

 

Το νέο online σύστημα που ετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών , θα καταργήσει τη καθυστέρηση επιβολής των ποινών και την αφαίρεση διπλώματος 2 ή 3 χρόνια μετά την παράβαση .
Με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, στο σύστημα της Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών καταχωρούνται οι βαθμοί ποινής κάθε οδηγού όταν αυτές σταλούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια μετά την συγκέντρωση των προβλεπόμενων βαθμών εκδίδεται η πράξη αφαίρεσης και ο πολίτης ενημερώνεται για τον χρόνο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και τον χρόνο που πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για την επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης.
Η διαδικασία αυτή στην πράξη έχει αποδειχτεί χρονοβόρα, με αποτέλεσμα οδηγοί να λαμβάνουν τις πράξεις αφαίρεσης μετά από 2- 3 χρόνια, όταν πλέον η επιβολή της ποινής δεν έχει την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία.
Η πρόθεση του Υπουργείου είναι το σύστημα αυτό να ψηφιοποιηθεί άμεσα και πάντως μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Οι παραβάσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα αφαιρετήρια να εκδίδονται άμεσα.
Επίσης το σύστημα αυτό θα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους πολίτες ώστε να μπορούν να ενημερώνονται για τους βαθμούς ποινής για παραβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει ώστε να είναι προσεκτικοί στην οδήγηση τους.

Πηγή fantomas.gr