Κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία

1. Κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για όλους τους ανθρώπους με αναπηρία

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698450544892906&id=103413627729937

Με δεδομένη την αυξανόμενη περιπλοκότητα των γραφειοκρατικών
διαδικασιών που καλείται ν’ αντιμετωπίσει ο πολίτης με αναπηρία, την
κρίσιμη καθυστέρηση στην διεκπεραίωσή τους και την δαιδαλώδη,
δυσνόητη για μη ειδικούς και συχνά αντιφατική νομική τους βάση,
κρίνεται σκόπιμο, τόσο η εξ αποστάσεως – ηλεκτρονική, όσο και η φυσική
– δια ζώσης αλληλεπίδραση του ανθρώπου με αναπηρία με τις υπηρεσίες
του Δημοσίου να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο.
Έχουμε αναλύσει πληθώρα περιπτώσεων όπου μια νέα γραφειοκρατική
διαδικασία εισάγεται για να εξυπηρετήσει ορισμένο σκοπό, η υλοποίησή
της οποίας ενέχει κινδύνους για την μείωση του ποσοστού αναπηρίας ή
την μείωση της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας. Πρόσφατο
κραυγαλέο παράδειγμα η προκήρυξη ΟΑΕΔ με θέσεις εργασίας ανθρώπων με
αναπηρία και μελών της οικογενείας τους που αντλούν δικαίωμα
προστασίας από την αναπηρία τους. Η συγκεκριμένη προκήρυξη επέβαλε την
υποχρεωτική επαναξιολόγηση του πιστοποιητικού αναπηρίας κάθε
αιτούμενου, χωρίς καμία νομική προστασία, (δημοσίευμα στις 10-10-2021:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=657204035684224&id=103413627729937
Δημοσίευμα στις 13-9-2021:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=638552224216072&id=103413627729937
Προφανώς ορισμένα νομικά κείμενα και πολλά έγγραφα κανονιστικού
χαρακτήρα προετοιμάζονται με προχειρότητα και δεν λαμβάνουν υπόψη την
εν ισχύ νομοθεσία, και το Σύνταγμα, ορίζουν μάλιστα διαδικασίες που
είτε με δόλο είτε χωρίς, επιχειρούν να ανατρέψουν δικαιώματα που
κατακτηθήκαν με αγώνες δεκαετιών.
Γι’ αυτό και η σύστασή μας για την παροχή συμβουλευτικής νομικού
χαρακτήρα γνώμης αφορά κάθε μια περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η
κατάθεση του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού αναπηρίας σας ώστε να
ολοκληρωθεί η όποια γραφειοκρατική διαδικασία.
Όλοι γνωρίζουμε ότι η άγνοια νόμου δεν συγχωρείται.
Επίσης δεν προβλέπεται καμιά διαδικασία αίτησης θεραπείας.
Για την προστασία των δικαιωμάτων σας συνιστάται η συνδρομή
εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, καθ’ όλη την διάρκεια της
συνδιαλλαγής με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Θα εξετάζει κάθε πτυχή της διαδικασίας, κυρίως για την πιθανότητα να
ελλοχεύει ο κίνδυνος της εισαγωγής του εφ’ όρου ζωής πιστοποιητικού
αναπηρίας σας προς επανεξέταση.
Ακολούθως θα σας συμβουλεύσει ώστε εσείς να αποφασίσετε για το αν θα
προχωρήσετε ή όχι.
Ο κίνδυνος είναι κάθε άλλο παρά θεωρητικός.
Ήδη επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με αρ.
Πρωτ. 337927/06-09-21 εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 48/2021 και την σχετική με την
διαδικασία αξιολόγησης για τις ανάγκες του ν. 2643/1998, η συνέχιση
της διαδικασίας ισοδυναμούσε με πλήρη αποδοχή όσων αναφέρονται σ’
αυτή.
Με την διαδικασία αυτή ο άνθρωπος με αναπηρία συναινούσε χωρίς
επιφύλαξη, για την επαναξιολόγηση του ποσοστού αναπηρίας του, χωρίς να
του δίνεται η δυνατότητα της παράστασης ενώπιον της τριμελούς
επιτροπής, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα υπαναχώρησης, άρνησης και
μη αποδοχής του αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας στο οποίο αυτή θα
καταλήξει. Ακόμη και στην περίπτωση που δεν θα αλλάξει το ποσοστό
αναπηρίας, η διάρκεια ισχύος του νέου πιστοποιητικού αναπηρίας αλλάζει
από “εφ’ όρου ζωής” σε «αορίστου χρόνου». Αναμφισβήτητα η διαφορά
μεταξύ των δύο χαρακτηρισμών είναι τεράστια, καθώς το “αορίστου
χρόνου” αφήνει περιθώριο για μελλοντική μείωσή του, κατά τα οριζόμενα
σε έναν επόμενο ενιαίο πίνακα εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας.
Σχετικό δημοσίευμα:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697845508286743&id=103413627729937)
Σε κάθε περίπτωση όπου για οιοδήποτε λόγο μία διαδικασία ή και μία
υπηρεσία του Δημοσίου σας ζητά το πιστοποιητικό αναπηρίας, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή.
Σε κάθε περίπτωση και επειδή δεν είναι όλοι πτυχιούχοι της Νομικής
επιστήμης, ή δεν μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τροποποιήσεις που
εισάγονται με διάφορες μορφές και με περίπλοκες διατυπώσεις που στόχο
έχουν να παραπλανήσουν, ο πολίτης θα πρέπει να ζητά και να λαμβάνει
διαβεβαιώσεις για τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί το εφ’ όρου ζωής
πιστοποιητικό αναπηρίας του. Να είναι απόλυτα βέβαιος ότι προβλέπεται
η πλήρης προστασία του και δεν ελλοχεύει ο κίνδυνος της αλλοίωσης του
περιεχομένου του πιστοποιητικού αναπηρίας, του ποσοστού αναπηρίας και
της εφ’ όρου ζωής διάρκειας ισχύος του.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698450544892906&id=103413627729937

2. Μη αναστρέψιμες παθήσεις με διάρκεια αναπηρίας επ’ αόριστον
Κατεβάστε τον πίνακα από τις επισυναπτόμενες εικόνες.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697845508286743&id=103413627729937

3. Παρουσίαση ΚΕΑΤ Καλλιθέας από την Διοικήτρια κα Σοφία Χαμονικολάου

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697214281683199&id=103413627729937

4. Δυσμενής εξέλιξη – Αλλάζει ο τρόπος συνταγογράφησης φαρμάκων και
εξετάσεων για ανασφάλιστους

Απέστειλα την Τετάρτη 8-12-2021 επιστολή στο γραφείο του Υπουργού
Υγείας, με αίτημα την λήψη συνέντευξης για το κρίσιμο αυτό θέμα.
Το άρθρο 38 του Ν.4865/2021, οδηγεί τους ανασφάλιστους πολίτες, μεταξύ
των οποίων υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις,
να συνωστίζονται στα εξωτερικά ιατρεία των Δημόσιων Υγειονομικών Δομών
ώστε να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=696294608441833&id=103413627729937

5. Ένα τραγικό περιστατικό ανέδειξε τους “ξεχασμένους” στα ιδρύματα

Απόρησα με το γεγονός πως αυτή η σοκαριστική είδηση για το θάνατο του
νεαρού τροφίμου ιδρύματος στην Θεσσαλονίκη, δεν προβλήθηκε στα Μ.Μ.Ε.
Ακόμη και φίλοι που έχουν ιδιαίτερο και προσωπικό ενδιαφέρον για τα
θέματα των ανθρώπων με, αναπηρία δεν είχαν Ενημερωθεί σχετικά με την
είδηση.
Έχω αποστείλει επιστολή στο γραφείο της αρμόδιας υπουργού και αναμένω
είτε την γραπτή απάντηση της είτε τηλεφωνική συνέντευξη με αρμόδιο
εκπρόσωπο του γραφείου της.
Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος ενός 25χρονου ΑμεΑ,
τροφίμου στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία “Ο Άγιος
Δημήτριος”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=695551595182801&id=103413627729937

Παναγιώτης Αλεξανδράκης
Lawyer
Coordinator of “Man in the Epicenter” scientific Forum

Mobile: +30-699-22-699-69
blog: http://takisalexandrakis.blogspot.com/
facebook: https://www.facebook.com/Τάκης-Αλεξανδράκης-103413627729937/

Πηγή fantomas.gr