Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Πρόσβαση των υποψηφίων στις εκλογές του ΔΣΑ στα στοιχεία επικοινωνίας των Δικηγόρων – μελών του ΔΣΑ

?

Πηγή fantomas.gr