Επιτάχυνση συναλλαγών και θετική αναθεώρηση στόχων για την Alpha Bank

Αποτελέσματα 2ου τριμήνου εξέδωσε η Alpha Bank με άσσο την ταχύτερη του αναμενόμενου υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.

Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά προβληματικών δανείων, ειδικά για το χαρτοφυλάκιο Sky στην Κύπρο, επιταχύνει την επίτευξη του στόχουγια μείωση των σχετικών δεικτών. Η Alpha Bank αναμένει την ολοκλήρωση της σχετικής συναλλαγής εντός του έτους, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 13%, βελτιωμένο ήδη κατά 5 μονάδες σε σύγκριση με τις ανακοινώσεις του Μαΐου. Η δημιουργία νέων προβληματικών δανείων κινείται καλύτερα από τα προβλεπόμενα, όπως και το μέγεθος των προβλέψεων, αν και η Διοίκηση προς το παρόν δεν έχει αναθεωρήσει προς το θετικότερο τις συντηρητικές εκτιμήσεις της για το έτος.

Στα αποτελέσματα εξαμήνου 2021, περιλαμβάνεται και η, αναμενόμενη, ζημία ύψους Ευρώ 2 δισ., εξαιτίας της ολοκλήρωσης της συναλλαγής Galaxy, μέσω τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας Ευρώ 10,8 δισ.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κεφαλαίων έκλεισε το τρίμηνο στο 17,4%, πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά – μετά και το αποτέλεσμα στα πρόσφατα stress tests της ΕΚΤ – την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank.

Σταθερά πάνω από τους στόχους κινείται και το πλάνο της Τράπεζας αναφορικά με την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς παίκτες σε καίριους οικονομικούς τομείς. Η συμφωνία με την Nexi αναμένεται να προσθέσει άλλες 60 μονάδες βάσης στα κεφάλαια της Τράπεζας, σε σύνολο 140μ.β. για όλες τις κινήσεις της Διοίκησης, αντισταθμίζοντας πλήρως τον αναμενόμενο αντίκτυπο 100μ.β. από την περαιτέρω απομείωση και πώληση προβληματικών δανείων.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη ανήλθαν στα Ευρώ 0,2 δισ. για το εξάμηνο, με την κερδοφορία να ανέρχεται στο 6,1%, έναντι στόχου 5% για το έτος.

Οι βασικές πηγές εσόδων κινούνται εντός στόχων ενώ σε πρωταγωνιστή στο τρίμηνο αναδεικνύεται το Asset Management, όπου η Τράπεζα έχει δει τα αμοιβαία να αυξάνονται κατά Ευρώ 0,8 δισ. επιτυγχάνοντας έτσι σχεδόν το ένα τέταρτο του στόχου αύξησης που έχει θέσει ως το 2024.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται και ο σχεδιασμός για την αύξηση των επιχειρηματικών δανείων. Οι πρόσφατες συμφωνίες με ΔΕΗ και Blackstone επιβεβαιώνουν πως ο στόχος για το έτος θα ξεπεραστεί, πείθοντας και τους πιο δύσπιστους για τα αναπτυξιακά πλάνα της Τράπεζας.

Ο CEOΒασίλης Ψάλτης, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δήλωσε:

«Τον Μάιο πραγματοποιήσαμε μία συναλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο, καθώς αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πρώτη αναπτυξιακή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από το 2008. Με πολύ ισχυρή υποστήριξη από τους Μετόχους μας, ολοκληρώσαμε με μεγάλη επιτυχία αυτό το εγχείρημα άντλησης κεφαλαίων ύψους Ευρώ 800 εκατ. και τοποθετήσαμε την Τράπεζά μας στη θέση του σημαντικού εταίρου των Πελατών μας, προκειμένου, με την υποστήριξή μας, να επωφεληθούν από την ισχυρή αναπτυξιακή  δυναμική που θα προκύψει από την επερχόμενη διάθεση των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πλέον, επικεντρώνουμε πλήρως την προσοχή μας στην υλοποίηση του Project Tomorrow. Μετά την ολοκλήρωση τον Ιούνιο της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (Project Galaxy), έχουμε ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά          το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 8 δισ. στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση του Δείκτη ΜΕΑ Ομίλου σε 7% το 2022.

Χάρη στην υψηλή ποιότητα του Ισολογισμού μας πετύχαμε, για άλλη μία φορά, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2021. Συγκεκριμένα, πετύχαμε τον υψηλότερο τελικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας  με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, ο οποίος διαμορφώνεται σε 8,3%  υπό το δυσμενές σενάριο και αυξάνεται σημαντικά σε 10,2%, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Όσον αφορά το μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στρατηγική μας για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προσφέρουμε μία ισχυρή πρόταση αξίας στους Πελάτες μας, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Σε συνέχεια της έναρξης της συνεργασίας μας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων (bancassurance), στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στον τομέα των πληρωμών και συμφωνήσαμε τη σύναψη μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Nexi, κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον τομέα των τεχνολογιών πληρωμών (paytech). Επιπρόσθετα, στον τομέα των ακινήτων δρομολογούμε τη διαδικασία για την ανεύρεση του κατάλληλου εταίρου ώστε να μεγιστοποιήσουμε επίσης τις δυνατότητες δημιουργίας αξίας στον κλάδο.

Κατά το α΄ εξάμηνο, πετύχαμε επίσης άριστες επιδόσεις όσον αφορά τη χρηματοδοτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε Ευρώ 0,4 δισ., ενώ προγραμματίζουμε τη χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού επενδύσεων, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε, ακόμα και να υπερβούμε, τους στόχους του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα των καταθετικών και των επενδυτικών προϊόντων. Οι νέες καταθέσεις ανήλθαν σε Ευρώ 1,3 δισ., ενώ τα Υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία1 αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. Οι εντατικές προσπάθειες που πραγματοποιήσαμε είχαν ως αποτέλεσμα το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων α΄ εξαμήνου να ανέλθει σε Ευρώ 463 εκατ. και το Καθαρό Κέρδος μετά από Φόρους, έπειτα από προσαρμογές, ώστε να μην περιλαμβάνει έκτακτες πράξεις, να ανέλθει σε Ευρώ 213 εκατ. έναντι Ευρώ 66 εκατ. το προηγούμενο έτος. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά την υλοποίηση του Project Galaxy και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε 17,4%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 διαμορφώνεται σε 14,8% και μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία την επέκταση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου.

Η ισχυρή ανάκαμψη των μεγεθών του τουρισμού και η έγκαιρη εισροή των πρώτων κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μας ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης. Η  Alpha Bank βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης των φιλόδοξων στόχων της και η Διοίκηση έχει επικεντρώσει πλήρως την προσοχή και τον ενθουσιασμό της στο να αδράξει όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτή τη  νέα φάση επέκτασης».