Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΓΕΝ τα αποτελέσματα των υποψηφίων ΕΠΟΠ για 100 θέσεις Βοηθού Νοσηλευτικής

Στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού πρόσληψης ΕΠ.ΟΠ ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτή στο Πολεμικό Ναυτικό, ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε ο καθορισμός  των υποψηφίων ΕΠ.ΟΠ ως Κατάλληλοι ή Ακατάλληλοι.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υποψηφίων να ενημερωθούν σχετικά, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης εδώ.