Παρατάθηκε η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων ΓΕΝ και ΓΕΑ

Παρατάθηκε εκ νέου, έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού (ΓΕΝ) και Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Η νέα παράταση δόθηκε λόγω των συνεχιζόμενων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού που αφορούν στις συναθροίσεις και τα οποία συνεπάγονται την αδυναμία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι «η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, αμέσως μετά την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 75 του ν.4745/2020 (Α ́ 214) προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ανεξαρτήτως της άρσης των ως άνω μέτρων.

Με την καθ ́ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, θα ορισθούν στο υπηρεσιακό συμβούλιο τα νέα µέλη και θα λήξει η παραταθείσα θητεία των µελών της».

Οι σχετικές αποφάσεις του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναρτήθηκαν σήμερα στη Διαύγεια.