Το ΝΑΤΟ επέλεξε την Thales για την παροχή του πρώτου αμυντικού cloud για τις ένοπλες δυνάμεις

Το ΝΑΤΟ επέλεξε την Thales για την παροχή και ανάπτυξη του πρώτου αμυντικού cloud, μιας compact και πλήρως πιστοποιημένης λύσης για τη συνολική διαχείριση και τον έλεγχο της συνδεσιμότητας, των εφαρμογών και τη φιλοξενία δεδομένων.

Η Thales επιλέχθηκε από το ΝΑΤΟ για την παροχή της πρώτης πιστοποιημένης λύσης cloud στον τομέα της άμυνας, η οποία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε λιγότερο από 24 ώρες. H επιλογή της Thales έγινε μέσω ενός παγκόσμιου διαγωνισμού με γνώμονα την τεχνογνωσία της στον τομέα ανάπτυξης των αμυντικών συστημάτων.

Με αυτή τη συνεργασία, ο Όμιλος κάνει την είσοδο σε μία νέα αγορά, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να ενσωματώνει τις καλύτερες τεχνολογίες και να τις προσαρμόζει στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
Καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βασίζονται ολοένα και περισσότερο στη χρήση δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά και στις σχετικές εφαρμογές είναι καθοριστικής σημασίας για τις ένοπλες δυνάμεις. οδηγούνται στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό με ασφαλή τρόπο, επιταχύνοντας παράλληλα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να αποκτήσουν ένα λειτουργικό πλεονέκτημα.

Μέχρι πρότινος, χρειάζονταν αρκετοί μήνες και πολυάριθμο εξειδικευμένο προσωπικό να εργάζεται κοντά στο πεδίο μάχης για να αναπτυχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία. Με το Nexium Defence Cloud
και το Service Design Studio, μια μικρή ομάδα εμπειρογνωμόνων μπορεί να παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και να αναπτύξει εφαρμογές σε μακρινές τοποθεσίες μέσα σε λίγες ώρες μόνο.

Αυτή η λύση παρέχει μία ολιστική προσέγγιση περιλαμβάνοντας τη διαχείριση εφαρμογών, το IT, τα δίκτυα και την ασφάλεια, με ένα σύστημα που παρέχει πολλά επίπεδα εμπιστευτικότητας.

Το Nexium Defence Cloud ενσωματώνει τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες, με στόχο την παροχή μίας ολοκληρωμένης λύσης που θα επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να λειτουργούν αυτόνομα στα διάφορα επιχειρησιακά κέντρα. Προσφέρει ένα μεγάλο εύρος ρυθμίσεων, από μία ευέλικτη scalable υποδομή για τα επιχειρησιακά κέντρα έως ενός σύνθετου συστήματος containers που μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο cloud μέσα σε μόνο λίγες ώρες.

Αυτή η εύκολη διασύνδεση σε επίπεδο οργανισμών και δομών, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της αποστολής, προσφέροντας ένα αξεπέραστο επίπεδο ασφάλειας.

Το Nexium Defence Cloud είναι η πιο ολοκληρωμένη και πολυμορφική λύση που διατίθεται σήμερα. Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των στρατιωτικών θέσεων διοίκησης (γραφεία, διακομιστές, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, συστήματα εποπτείας κ.λπ.) και πληροί τις απαιτήσεις απόδοσης όσον αφορά το μέγεθος, το βάρος και την ισχύ (SWaP) για την απλοποίηση της ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος logistics.

Με αυτήν την σύμβαση, η Thales επιδεικνύει για άλλη μια φορά την τεχνογνωσία της στον τομέα της πιστοποίησης και της τυποποίησης, ικανοποιώντας το πρότυπο «Federated Mission Networking» (FMN) του ΝΑΤΟ, το οποίο καθιερώνει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δικτύων διοίκησης και ελέγχου.

Με τα πλεονεκτήματά του, το Nexium Defence Cloud, αποτελεί σημείο αναφοράς για τα συστήματα του είδους του που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων του αύριο.

 «Η Thales είναι περήφανη που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, παρέχοντας αυτήν την καινοτόμα λύση cloud στον τομέα της άμυνας. Ευχαριστούμε το ΝΑΤΟ για την σταθερή εμπιστοσύνη τους σε εμάς και την τεχνογνωσία μας στα ασφαλή, διαλειτουργικά συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών», δήλωσε ο Marc Darmon, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Secure Communications and Information Systems, της Thales.