ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας ανανεώνει τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στη Κύπρο

To Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να υιοθετήσει ψήφισμα με το οποίο θα ανανεώνει την θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στη Κύπρο (UNFICYP) μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε το πλήρες κείμενο το τελικού σχεδίου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο οποίο γίνεται ρητή αναφορά σε προσπάθεια επίτευξης λύσης του Κυπριακού στην βάση της διζωνικης δικοινοτικής ομοσπονδίας. Επίσης εκφράζεται ανησυχία για τις τουρκικές κινήσεις στην Αμμόχωστο αλλά και για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Καλωσορίζοντας την έκθεση του ΓΓ της 10ης Ιανουαρίου 2021 για τις καλές του υπηρεσίες (S / 2021/5) και σχετικά με την επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (S / 2021/4), και εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του προς τις καλές του υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου επιτελεσθέντος έργου (body of work), να παραμείνουν διαθέσιμα για να βοηθήσουν τις πλευρές,

Υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης έγκειται εν πρώτοις και πρωτίστως στους ίδιους τους Κυπρίους και επιβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών να βοηθήσουν τα μέρη να φέρουν την κυπριακή σύγκρουση και διαίρεση της νήσου σε μια ολοκληρωμένη και διαρκή διευθέτηση με νόημα επείγοντος,

Εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και καλωσορίζοντας την πρόθεσή του να συγκαλέσει μια άτυπη συνάντηση «πέντε συν των Ηνωμένων Εθνών» με τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και τις εγγυήτριες δυνάμεις στην συντομότερη ευκαιρία, καλωσορίζοντας περαιτέρω τη δηλωμένη αποφασιστικότητα των ηγετών των δύο κοινοτήτων να ανταποκριθούν θετικά στο θέμα αυτό για να βρουν κοινό έδαφος μεταξύ των μερών για να διαπραγματευτούν μια βιώσιμη διαρκή λύση στο κυπριακό πρόβλημα εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα,

Προτρέποντας τις πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης βασισμένης σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της 4ης παραγράφου του διατακτικού του ψηφίσματος 716 (1991), υπογραμμίζοντας ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο,

Τονίζοντας ότι το status quo δεν είναι βιώσιμο και ότι η έλλειψη συμφωνίας διευρύνει τις πολιτικές εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση και των δύο κοινοτήτων, διακινδυνεύοντας μη αναστρέψιμες αλλαγές επί του εδάφους και μειώνοντας τις προοπτικές μιας διευθέτησης,

Εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, πεπεισμένο για τα πολλά σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οφελών, για όλους τους Κύπριους τα οποία προέκυπταν από μια συνολική και διαρκή διευθέτηση, και επαναλαμβάνοντας την έκκληση του Γενικού Γραμματέα για σοβαρές προσπάθειες αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης και για την εξουδετέρωση των εντάσεων,

Υπενθυμίζοντας την Προεδρική του Δήλωση (S / PRST / 2020/9), η οποία εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαρώσια, και ζητεί την αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης, επιβεβαιώνοντας εκ νέου το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται στα προηγούμενα ψηφίσματά του, και επαναλαμβάνοντας ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα και τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής οποιωνδήποτε μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν εντάσεις στο νησί και να υπονομεύσουν τις προοπτικές μιας ειρηνικής διευθέτησης,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του 1325 (2000) και συναφή ψηφίσματα, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι απαραίτητη στην οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα συμβάλει στο να γίνει οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση βιώσιμη, καλωσορίζοντας προσπάθειες να έλθει μαζί ένα ευρύτερο φάσμα γυναικείων παραγόντων και από τις δύο πλευρές, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που είναι ευαίσθητες στο φύλο η οποία ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου 2020 σε ανταπόκριση του ψηφίσματος 2453 (2019) τεκμηριώνει ότι η καθυστέρηση μιας διευθέτησης στην Κύπρο αυξάνει τόσο το οικονομικό όσο και το μη οικονομικό κόστος του επικρατούντος στάτους κβο, προσβλέποντας στην πλήρη και ταχεία εφαρμογή των συστάσεών του, ενθαρρύνοντας τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες και οι προοπτικές των γυναικών αντιμετωπίζονται σε μελλοντική διευθέτηση,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του 2250 (2015) και τα σχετικά ψηφίσματα που αναγνωρίζουν τη σημαντική και θετική συμβολή της νεολαίας στις προσπάθειες διατήρησης και προαγωγής της ειρήνης και της ασφάλειας και ως βασική πτυχή της βιωσιμότητας, της συμμετοχής και της επιτυχίας των ειρηνευτικών προσπαθειών και της οικοδόμησης της ειρήνης και ενθαρρύνει περαιτέρω την πλήρη, ίση και ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας στη διαδικασία αυτή,

Αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική επαφή και επικοινωνία μεταξύ των πλευρών ενισχύει τις προοπτικές διευθέτησης και είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν όλο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, του εγκλήματος, της προστασίας του περιβάλλοντος και θεμάτων σχετικών με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

Αναγνωρίζοντας τον συνεχιζόμενο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στο νησί της Κύπρου και τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν και από τις δύο κοινότητες για να καταστείλουν την εξάπλωση του ιού και να μετριάσουν τις επιπτώσεις του,

Εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πλευρές συνέχισαν να επιδιώκουν σε μεγάλο βαθμό μη συντονισμένες αντιδράσεις στην πανδημία COVID-19 και εκφράζοντας ανησυχία ότι το κλείσιμο των σημείων διέλευσης κατά μήκος της πράσινης γραμμής έχει περιορίσει τις ευκαιρίες για δικοινοτικές δραστηριότητες εμπλοκής και οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πως η συνέχιση και το παρατεταμένο κλείσιμο ορισμένων σημείων διέλευσης απειλεί να αντιστρέψει την πρόοδο που σημειώθηκε στον τομέα αυτό από το 2003,

Εκφράζοντας την ανησυχία του για την συνεχή επιδείνωση του νόμου και της τάξης στην Πύλα και προτρέποντας και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την UNFICYP για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης εγκληματικών δραστηριοτήτων,

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της έγκαιρης υλοποίησή τους και προτρέποντας τις πλευρές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των διακοινοτικών επαφών, της συμφιλίωσης και της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των γυναικών και των νέων,

Σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση της Κύπρου συμφωνεί ότι ενόψει των επικρατουσών συνθηκών στο νησί είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2021,

Καλωσορίζοντας μέχρι σήμερα μέτρα για την ενίσχυση της δυνατότητας της Αποστολής για ρόλο συνδέσμου και για εμπλοκή, σημειώνοντας τη σημασία του σχεδιασμού της μετάβασης σε σχέση με τη διευθέτηση και δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να επανεξετάζονται τακτικά όλες οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα,

Εκφράζοντας την εκτίμησή του στα κράτη μέλη που συνεισφέρουν προσωπικό στην UNFICYP, και σημειώνοντας τις συνεχιζόμενες εθελοντικές συνεισφορές στη χρηματοδότηση της UNFICYP από την κυβέρνηση της Κύπρου και την κυβέρνηση της Ελλάδας

Σημειώνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, της Ειδικής του Αντιπροσώπου Ελίζαμπεθ Σπέχαρ και της ανώτερης αξιωματούχου του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ,

1. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το ψήφισμα 1251 (1999) και υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης που θα βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου της 4ης παραγράφου του διατακτικού του ψηφίσματός 716 (1991) ·

2. Υποστηρίζει πλήρως την απόφαση του Γενικού Γραμματέα να συγκαλέσει μια άτυπη συνάντηση «πέντε συν του ΟΗΕ» μεταξύ των ηγετών των δύο Κυπριακών Κοινοτήτων και των Εγγυητριών Δυνάμεων στη συντομότερη ευκαιρία, και καλεί τις πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν αυτές τις συνομιλίες με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού και να επιδείξουν την αναγκαία πολιτική βούληση και δέσμευση να διαπραγματευτούν ελεύθερα μία αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών,

3. Επαναλαμβάνει το κάλεσμά του για μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται ειρηνικά σε συμφωνία με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο και καλεί περαιτέρω τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν από όποιες ενέργειες και ρητορική που θα μπορούσαν να βλάψουν τις πιθανότητες επιτυχίας

4. Υπενθυμίζει το ψήφισμά του 2537 (2020) και καλεί επειγόντως τους δύο ηγέτες να:

(α) παρέχουν την απαραίτητη πολιτική υποστήριξη και συνολική καθοδήγηση για να ελευθερώσουν τις Τεχνικές Επιτροπές από εμπόδια στο έργο τους και να τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, και να τους δώσουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις προς εξέταση για να ενισχύσουν τις διακοινοτικές επαφές και να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή όλων των Κυπρίων και να λάβουν υπόψη τις συμβουλές της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με περαιτέρω τρόπους ενδυνάμωσης των τεχνικών επιτροπών και βελτίωσης της απόδοσής τους ·

β) να εμπλέξουν τις Τεχνικές Επιτροπές πιο ενεργά για να διασφαλίσουν αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία σε θέματα υγείας, ειδικά σε απάντηση της πανδημίας COVID-19 και άλλες λοιμώδεις νόσους που έχουν επιπτώσεις σε όλο το νησί, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της διαθέσιμης εμπειρογνωμοσύνης στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές υγείας, διαχείρισης κρίσεων, ανθρωπιστικών υποθέσεων και οικονομικών θεμάτων.·

γ) εξασφαλίσουν τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις ·

δ) προωθήσουν την ειρηνευτική εκπαίδευση σε ολόκληρη τη νήσο, μεταξύ άλλων εξουσιοδοτώντας την Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση να εφαρμόσει τις συστάσεις που περιέχονται στην κοινή έκθεσή της του 2017, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν χάραξη πολιτικής και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην ειρήνη στο σχολικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, ως συμβολή στην εμπιστοσύνη – οικοδόμηση μεταξύ των κοινοτήτων, στα οποία συνεχίζει να μην υπάρχει πρόοδος.

ε) βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλιστεί μια διευθέτηση, μεταξύ άλλων με την προετοιμασία των κοινοτήτων για διευθέτηση μέσω δημόσιων μηνυμάτων σχετικών με τις συγκλίσεις και τη μελλοντική πορεία και την παροχή πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων της πιο ρητής ενθάρρυνσης επαφών και συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων και παρέχοντας άμεση υποστήριξη σε λαϊκές πρωτοβουλίες από άνθρωπο σε άνθρωπο και αποφεύγοντας ενέργειες ή ρητορική που αποσπά την προσοχή από μια επιτυχημένη διαδικασία ή θα μπορούσε να την καταστήσει πιο δύσκολο να επιτευχθεί,

στ) αυξήσουν την υποστήριξή τους και να διασφαλίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές προσπάθειες ιδίως ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και της νεολαίας στη διαδικασία, περιλαμβανομένης της εξουσιοδότησης της Τεχνικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων να συναντηθεί και να αναπτύξει σχέδιο δράσης για τη στήριξη της πλήρους, αποτελεσματικής και ουσιαστική συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες και παρέχοντας άμεση στήριξη και ενθάρρυνση στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και για την υποστήριξη της εφαρμογής των συστάσεων της αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που είναι ευαίσθητες στο φύλο. Να αντιμετωπίσουν υπάρχοντα εμπόδια και να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να ωφελήσει εξίσου τους άνδρες και τις γυναίκες στην Κύπρο

5. Εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για άμεσες στρατιωτικές επαφές μεταξύ των πλευρών και των σχετικών εμπλεκομένων μερών, ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει περαιτέρω έκθεση για τους λόγους πίσω από αυτήν την έλλειψη προόδου και προτρέπει την πλήρη δέσμευση με την πρόταση για την ίδρυση ενός τέτοιου μηχανισμού που παρουσίασε η UNFICYP και την έγκαιρη εφαρμογή του ·

6. Καλεί τις πλευρές να μειώσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διακοινοτικές επαφές, δίδει έμφαση στη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον μετριασμό του κινδύνου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και προτρέπει τις πλευρές να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορούν να συμβάλουν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη στρατιωτική, οικονομική συνεργασία και εμπόριο ·

7. Περαιτέρω καλεί τους ηγέτες και των δύο κοινοτήτων να συμφωνήσουν επειγόντως με το άνοιγμα εκ νέου όλων των σημείων διέλευσης και την επιστροφή στην κατάσταση λειτουργίας που υπήρχε πριν από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 το συντομότερο πρακτικά δυνατό, και να εργαστούν για την εναρμόνιση των πρωτοκόλλων που διέπουν τα σημεία διέλευσης και ζητεί αποτελεσματικό συντονισμό για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, διασφαλίζοντας ότι τυχόν συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην κυκλοφορία σε ολόκληρο το νησί για την αποτροπή της εξάπλωσης του COVID-19 δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την προστασία της δημόσιας υγείας. Και σημειώνοντας ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων από το 2003 υπήρξε ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ένα που είναι απαραίτητο για τη διαδικασία διευθέτησης ·

8. Επιδοκιμάζει το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και καλεί όλα τα μέρη να επισπεύσουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους με το έργο της επιτροπής, ιδίως με την παροχή χωρίς καθυστέρηση πλήρους πρόσβασης σε όλες τις περιοχές και την έγκαιρη ανταπόκριση στις αιτήσεις για αρχειακές πληροφορίες σχετικά με πιθανές τοποθεσίες ταφής,

9. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς την UNFICYP και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιουλίου 2021 ·

10. Εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, προτρέπει τις πλευρές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβαστούν την εξουσιοδοτημένη αρχή της UNFICYP και την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης, προτρέπει τη χρήση του βοηθήματος των Ηνωμένων Εθνών του 2018 από τις πλευρές για την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στην ουδέτερη ζώνη, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα τυχόν ενέργειες που εμποδίζουν την ικανότητα της UNFICYP να εκπληρώσει την εντολή της και καλεί και τις δύο πλευρές να καταργήσουν όλες τις μη εξουσιοδοτημένες κατασκευές και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων στρατιωτικών ή πολιτικών δραστηριοτήτων εντός και κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, και καλεί και τις δύο πλευρές να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού της UNFICYP ·

11. Επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό καθεστώς που υπήρχε εκεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2000 και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να γίνει

12. Υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), και της προεδρικής του δήλωσης (S / PRST / 2020/9), η οποία εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαρώσια και ζητεί την αντιστροφή αυτής της πορείας δράσης και επιβεβαιώνει ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ελεύθερη κυκλοφορία της UNFICYP ·

13. Καλωσορίζει την ανακοίνωση ότι 18 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές κατά μήκος της νήσου έχουν πλέον καθαριστεί από νάρκες και παροτρύνει τους ηγέτες και των δύο κοινοτήτων να συμφωνήσουν και να συνεχίσουν ένα σχέδιο εργασίας για την επίτευξη μιας Κύπρου απαλλαγμένης από νάρκες ·

14. Ζητεί από την UNFICYP να λάβει πλήρως υπόψη τις εκτιμήσεις του φύλου ως οριζόντιο ζήτημα καθ `όλη τη διάρκεια της θητείας της. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα και τις χώρες που συνεισφέρουν με στρατό και αστυνομία να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στην UNFICYP και να διασφαλίσουν την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχής των ενστόλων και μη γυναικών σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεων της, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων ηγετικών θέσεων και για την εφαρμογή άλλων σχετικών διατάξεων του ψηφίσματος 2538 (2020) ·

15. Χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας για την τυποποίηση μιας κουλτούρας απόδοσης στην ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών, υπενθυμίζει τα αιτήματά του στα ψηφίσματα 2378 (2017) και 2436 (2018) όπως ο Γενικός Γραμματέας εξασφαλίζει ώστε τα δεδομένα επιδόσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ειρηνευτικών επιχειρήσεων να χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των επιχειρήσεων των αποστολών, συμπεριλαμβανομένων αποφάσεων όπως αυτές σχετικά με την ανάπτυξη, αποκατάσταση, επαναπατρισμό και κίνητρα, επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του, όπως διατυπώθηκε στην πρώτη παράγραφο του διατακτικού του ψηφίσματος 2436 (2018), για την ανάπτυξη ενός συνολικού και ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής για τις επιδόσεις που να ταυτοποιεί καθαρά πρότυπα ολοκληρωμένων επιδόσεων για την αξιολόγηση όλου του πολιτικού και ένστολου προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που εργάζεται και υποστηρίζει ειρηνευτικές επιχειρήσεις που διευκολύνει την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή των εντολών και περιλαμβάνει συνολικές και αντικειμενικές μεθοδολογίες βασισμένες σε σαφή και σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς για την εξασφάλιση λογοδοσίας για χαμηλή απόδοση και κίνητρα και αναγνώριση για εξαιρετική απόδοση, καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο στην UNFICYP όπως περιγράφεται στο ψήφισμά του 2436 (2018) και σημειώνει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων ·

16. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση όλου του προσωπικού της UNFICYP, πολιτικού και ένστολου, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας της αποστολής και του προσωπικού υποστήριξης της αποστολής, με την πολιτική μηδενικής ανοχής των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και να τηρεί το Συμβούλιο πλήρως ενήμερο για την πρόοδο της αποστολής στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων μέσω της έκθεσης για την έναρξη, συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα και αποτελέσματα των αναφορών του ψηφίσματα 2272. Τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η εκμετάλλευση και η κατάχρηση και να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ισχυρισμοί αυτοί σύμφωνα με το ψήφισμά του 2272 (2016) και καλεί τις χώρες που συνεισφέρουν στρατεύματα και αστυνομία να συνεχίσουν να προβαίνουν σε κατάλληλες προληπτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του συνόλου του προσωπικού, προ της ανάπτυξής του και στη διάρκεια της αποστολής σε κατάρτιση ευαισθητοποίησης και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν πλήρη λογοδοσία σε περιπτώσεις τέτοιου είδους συμπεριφορών που αφορούν το προσωπικό τους, μεταξύ άλλων μέσω έγκαιρης έρευνας των καταγγελιών από τις χώρες που συνεισφέρουν στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις, και της UNFICYP, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε οι δράστες να λογοδοτουν και να επαναπατρίζονται μονάδες όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για εκτεταμένη ή συστημική σεξουαλική εκμετάλλευση και κατάχρηση από τις εν λόγω μονάδες ·

17. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως τις 10 Ιουλίου 2021 έκθεση σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά την πρόοδο προς την επίτευξη ενός συναινετικού σημείου για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προσανατολισμένων προς τα αποτελέσματα που οδηγούν σε διευθέτηση. Ενθαρρύνει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παρέχουν γραπτές ενημερώσεις στην αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναλάβει για την υποστήριξη των σχετικών τμημάτων του παρόντος ψηφίσματος από την έγκρισή του, ιδίως όσον αφορά τις παραγράφους 5 και 6 και 8, με στόχο την επίτευξη βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης. Και ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να συμπεριλάβει το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση των καλών του υπηρεσιών. Ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει μέχρι τις 10 Ιουλίου 2021 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να τηρεί το Συμβούλιο Ασφαλείας ενήμερο σχετικά με τα γεγονότα, όταν είναι αναγκαίο.

18. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.