Οι πρώτες σελίδες των αθλητικών εφημερίδων, σήμερα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου

Οι πρώτες σελίδες των αθλητικών εφημερίδων, σήμερα Παρασκευή 8 Ιανουαρίου: