Ευάγγελος Μυτιληναίος: Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πλάνο

«Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση ότι η χώρα, έχοντας καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα ανταποκριθεί συνολικά στην πρόκληση και θα ξεπεράσει και αυτό το σκόπελο. Σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται η MYTILINEOS, συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο, που έχει ως πυρήνα τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική ουδετερότητα και την αναγέννηση της ελληνικής βιομηχανίας που είναι οι πυλώνες της εθνικής προσπάθειας για ανάκαμψη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε». Αυτό μεταξύ άλλων επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Σύμφωνα με αυτά:

-O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 926,7 εκατ. ευρώ έναντι 990,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 6,5% που οφείλεται κυρίως στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας.

-Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 145,1 εκατ. ευρώ έναντι 175,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 69,3 εκατ. ευρώ έναντι 81,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

-Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2020 στα 477 εκατ. ευρώ, με το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται σταθερά σε επίπεδα χαμηλότερα του 2x (1,69), με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Παράλληλα, η ταμειακή θέση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (606 εκατ. ευρώ), παρά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020 (κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022).

Ο κ. Μυτιληναίος τονίζει ακόμη στις δηλώσεις του ότι: «Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του Covid-19 έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα κι ένα ρευστό περιβάλλον σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας σχεδόν κάθε κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η MYTILINEOS στηριζόμενη στα δομικά, στρατηγικά της πλεονεκτήματα, κατορθώνει όχι απλώς να απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Τα δομικά αυτά πλεονεκτήματα είναι ουσιαστικά οι συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων της Εταιρείας, η συνεχής και επιτυχημένη προσπάθεια ελέγχου και μείωσης του κόστους, η διατήρηση σημαντικής ρευστότητας και η έγκαιρη λήψη μέτρων διαχείρισης της πανδημίας και των επιπτώσεων της».

Τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας συνοψίζονται ως εξής:

– Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου: Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Α’ Εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε 71,0 εκατ. ευρώ, από 50,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 41,3%.

Παρά τη μειωμένη κατανάλωση, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS συνολικά παρέμεινε σταθερή στις 2,2TWh. Συνυπολογίζοντας τη λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) του Τομέα Μεταλλουργίας, η συμμετοχή της MYTILINEOS ανέρχεται στο 11,5% της συνολικής ζήτησης στο διασυνδεδεμένο σύστημα. Η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς της σε 7,7% τον Ιούνιο του 2020, με την πελατειακή της βάση να ξεπερνά πλέον τους 250.000 πελάτες. Η κατασκευή της νέας υψηλής απόδοσης μονάδας συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο και ισχύ 826 MW, συνεχίζεται βάσει προγράμματος και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ τρίμηνο του 2021.

– Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών 241,5 εκατ. ευρώ, έναντι 294,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα εργοστάσια Αλουμίνας και Αλουμινίου παρέμειναν σε πλήρη λειτουργία και χωρίς προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, αναφορικά με τη ζήτηση των προϊόντων και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε 64,3 εκατ. ευρώ έναντι 91,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

– Ο νέος Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 179,1 εκατ. ευρώ, έναντι 72,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στο Α’ Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς ενισχύθηκε σημαντικά από την πώληση του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συνολικής ισχύος 47MW, έναντι τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή ήταν η πρώτη από ένα χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων συνολικά 600 MW που θα αναπτυχθούν, κατασκευαστούν και διατεθούν εντός των επόμενων 18-24 μηνών.

– Για τον νέο Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών Βιώσιμης Ανάπτυξης ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 62,4 εκατ. ευρώ, έναντι 163,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα αδύναμα αποτελέσματα στο Α’ Εξάμηνο του 2020 οφείλονται κατά κύριο λόγο στις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, και τη χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων.