Καζίνο Ελληνικού: Δεκτή η τεχνική προσφορά των Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το «πράσινο φώς» από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)έλαβε,   η τεχνική προσφορά του διδύμου των Μohegan Entertainment- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με καζίνο (IRC) στο Ελληνικό.

Για την κατακύρωση ωστόσο του διαγωνισμού θα χρειαστεί ακόμη χρόνοςδεδομένου ότι υπάρχουν μπροστά δικαστικές εκκρεμότητες που συνδιαμορφώνουν το πεδίο έως το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, η αρμόδια Επιτροπή για το διαγωνισμό είχε δώσει το σχετικό πρακτικό με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της Mohegan προς έγκριση από την Ολομέλεια της ΕΕΕΠ. Πλέον, μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, όπου έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά, το επόμενο βήμα είναι να καθαρογραφεί η σχετική απόφαση. Αφού καθαρογραφεί και εγκριθεί, σε επόμενη συνεδρίαση της ΕΕΕΠ, η απόφαση, αυτή θα κοινοποιηθεί στους δύο ενδιαφερομένους για την υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός της προθεσμίας 10 ημέρων.

Πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου, των Μohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, δικαίωμα ένστασης εντός της προθεσμίας του δεκαημέρου έχει και η Hard Rock Ιnternational, παρά το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει η προσφορά της. Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι Αμερικανοί της Hard Rock έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της απόρριψής τους από τη διαδικασία, εξ’ ού κι έχουν και αυτοί το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της τεχνικής προσφοράς του έτερου ενδιαφερόμενου.

Πάντως, η απόφαση από το ΣτΕ που αναμένεται πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, φαίνεται ότι είναι κρίσιμη συνολικά για την πορεία του διαγωνισμού, ακόμη και για το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Κι αυτό, με το σκεπτικό ότι αν αποφασιστεί η οριστική απόρριψη της Hard Rock, συνακόλουθα δεν ισχύουν και οι ενστάσεις που έχει προβάλει η εταιρεία.

Εφόσον οι διαδικασίες αυτές ολοκληρωθούν, θα πρέπει να αναμένεται η εκκίνηση της τρίτης φάσης του διαγωνισμού που αφορά στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς του σχήματος Mohegan-ΓΕΚΤΕΡΝΑ.Όπως προβλέπεται από το κείμενο της διακήρυξης του διαγωνισμού, η βαθμολογία υπολογίζεται ως το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής (συντελεστής 40%) και οικονομικής προσφοράς (60%) και κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας”.

Μετά τον έλεγχο της προσφοράς ώστε να διαπιστωθεί πως είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού, το σχήμα Inspire Athens θα ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος και θα ακολουθήσει η διαδικασία για την σύνταξη της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ακολούθως θα πρέπει να κυρωθεί από τη Βουλή, να υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους ώστε να μπορέσει ο ανάδοχος να εγκατασταθεί στην έκταση στο Ελληνικό για την έναρξη κατασκευής του Integrated Resort Casino,

Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τo IRC στο Ελληνικό,  αποτελεί ένα από τα δύο βασικά προαπαιτούμενα προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να μπούν οι τελικές υπογραφές μεταξύ της Lamda και του Ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια να γίνει η ουσιαστική έναρξη των εργασιών (πέραν των κατεδαφίσεων που πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή). Ένα ακόμη βασικό προαπαιτούμενο είναι να έχουν επιλυθεί και οι υπόλοιπες δικαστικές εκκρεμότητες κάτι που θα μπορούσε να επέλθει μέσα στο φθινόπωρο, την περίοδο Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου.