Διατήρησε το ΒΒ και το σταθερό outlook η Fitch – Ύφεση 7,9% εφέτος, Ανάπτυξη 5,1% το 2021

Αμετάβλητη σε “ΒΒ” διατήρησε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας η Fitch Ratings, με outlook “σταθερό”.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει τα υψηλά επίπεδα του κατά κεφαλήν εισοδήματος, που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο των χωρών με αξιολόγηση “ΒΒ” και “ΒΒΒ”, αλλά και τη βαθμολογία της διακυβέρνησης, που υπερέχει έναντι αυτής άλλων χωρών που βρίσκονται κάτω από την επενδυτική κλίμακα (πολιτική σταθερότητα και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ποιότητα θεσμών και έλεγχος της διαφθοράς).

Τα δυνατά αυτά σημεία έρχονται κόντρα στις αδύναμες αναπτυξιακές προοπτικές μεσοπρόθεσμα, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό κλάδο και το βαρύ φορτίο χρέους της γενικής κυβέρνησης αλλά και καθαρού εξωτερικού χρέους.

Το σταθερό outlook αντικατοπτρίζει την, σε έναν βαθμό, εμπιστοσύνη του οίκου στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μετά και το σοκ που υπέστησαν τα δημόσια οικονομικά και η οικονομική ανάπτυξη από την πανδημία του κορονοϊού φέτος.

Ύφεση 7,9% το 2020

Η Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 7,9% σε πραγματικούς όρους το 2020. Προβλέπει ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021 κατά 5,1%, αν και ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι πολύ αβέβαιος, ιδιαίτερα στην περίπτωση αναζωπύρωσης του κορονοϊού.Έλλειμμα 7,8% του ΑΕΠ το 2020

Η Fitch εκτιμά ότι από πλεόνασμα του 1,9% του ΑΕΠ το 2019 η Ελλάδα θα φτάσει σε  έλλειμμα 7,8% του ΑΕΠ φέτοςΤο έλλειμμα θα συρρικνωθεί το 2021 και 2022, στο 5,1% και 3,4% αντίστοιχα, αν και ο ρυθμός μείωσης  είναι αβέβαιος.

Στις αβεβαιότητες ο οίκος προσθέτει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ υπέρ των συνταξιούχων, εκτιμώντας την επίδραση  επίδραση 0,5% στις προβλέψεις του ελλείμματος για τα έτη 2021 και 2022.

Οι πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι πιθανό να περιορίσουν την αναμενόμενη επιδείνωση στα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τον οίκο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι συστημικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει ή σχεδιάσει τιτλοποιήσεις για τη μείωση των NPLs, ωστόσο, κατά την άποψη της Fitch, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας είναι πιθανό να καθυστερήσουν πολλές από αυτές τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις και να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων προβληματικών δανείων.

Η πρόσφατη θετική πρόοδος στους δείκτες ποιότητας παγίων είναι πιθανό να ανακοπεί εξαιτίας της πανδημίας, κατά την άποψη της Fitch. Τα NPLs μειώθηκαν κατά περίπου 25% τους 12 μήνες έως το α’ τρίμηνο του 2020, ωστόσο η αναλογία τους ως προς το σύνολο των δανείων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, στο 37,4%, πολύ υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Δημόσιο χρέος

Η Fitch εκτιμά ότι υπάρχουν παράγοντες μείωσης που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητά του. Ο οίκος αναμένει ότι το χρέος προς ΑΕΠ θα αρχίσει να μειώνεται ξανά το 2021. Το “μαξιλάρι” εύκολα ρευστοποιήσιμων assets που διαθέτει η Ελλάδα είναι σημαντικό και θα μπορούσε να διευκολύνει τις απρογραμμάτιστες αυξήσεις των δαπανών.

Σημαντική συμβολή θα έχει επίσης η ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο έκτακτο πρόγραμμα της ΕΚΤ για τις συνέπειες της πανδημίας (PEPP). Το PEPP έχει συνολικό ύψος 1,350 δισ. ευρώ. Βάσει της κλείδας κατανομής κεφαλαίων η Ελλάδα δικαιούται έως και 27 δισ. δολάρια από την αγορά ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από το Ευρωσύστημα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική επιπλέον πηγή χρηματοοικονομικής ευελιξίας και ενδέχεται να εξασφαλίζει τη διαχείριση του κόστους του χρέους.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί σημαντικά φέτος, δεδομένου ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, η κοινωνική αποστασιοποίηση και η αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία θα περιορίσουν τις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα. Το 2019, τα έσοδα από τον τουρισμό αντιστοιχούσαν στο 9,7% του ΑΕΠ. Αναμένουμε ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα διευρυνθεί από το 1,4% του ΑΕΠ το 2019 στο 3,4% του ΑΕΠ και θα παραμείνει κοντά στο 2% του ΑΕΠ τα δύο επόμενα χρόνια.