Ρύθμιση για την συνέχιση του προγράμματος ναυπήγησης των 2 πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα κατασκευής/ναυπήγησης των υπολειπόμενων πυραυλακάτων του Πολεμικού Ναυτικού (ΤΠΚ Νο 6 και ΤΠΚ Νο 7, τύπου ΡΟΥΣΣΕΝ) και διατίθεται επιπλέον ποσό 3,375 εκατ. ευρώ για την συνέχιση και ολοκλήρωση του ναυπηγικού έργου στην πυραυλάκατο Νο6 -που έχει ήδη παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό και έχει υψώσει σημαία την 1η Ιουνίου- καθώς και για τη συνέχιση των εργασιών κατασκευής της ΤΠΚ Νο 7 η καθέλκυση της οποίας θα πρέπει να εκτελεστεί  εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.

Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το ποσό των 3,375 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί μέσω ανακατανομής πιστώσεων του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, εντός των ανωτάτων ορίων δαπανών αυτού, προς ενίσχυση του αντιστοίχου (ΠΔΕ/Εθνικού Σκέλους) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με την εν λόγω ρύθμιση παρατείνεται επίσης για 3 μήνες από την 1η Ιουλίου η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων των ναυπηγείων Ελευσίνας (ΝΒΕΕ ΑΕ)