ΟΟΣΑ: Ύφεση από 8% έως 9,8% στην Ελλάδα το 2020 και ανεργία μέχρι 20,4%

Ύφεση στο 8% του ΑΕΠ στο βασικό και 9,8% στο δυσμενές σενάριο προβλέπει φέτος για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ με παράλληλη αύξηση του ποσοστού ανεργίας μέχρι και πάνω από 20%.

Λόγω του “ασυνήθιστου βαθμού αβεβαιότητας”, ο ΟΟΣΑ στην ετήσια έκθεση του αποτυπώνει τις εκτιμήσεις του για τη χώρα μας με δύο σενάρια:

Με βάση το πρώτο σενάριο και το ότι δεν θα προκύψει ένα δεύτερο κύμα πανδημίας

•        η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 8% το 2020 για να επιστρέψει η οικονομία σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 4,5% το 2021
•        η απασχόληση θα μειωθεί κατά 3,5% φέτος και κατά 1% το 2021
•        η ανεργία θα διαμορφωθεί στο 19,4% το 2020 και στο 19,8% του χρόνου
•        το χρέος θα φτάσει στο 196,9%/ΑΕΠ το 2020 για να υποχωρήσει στο 190,7%/ΑΕΠ το 2021

Με βάση το 2ο σενάριο και στην περίπτωση που ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού “χτυπήσει” τη χώρα: 

•        η ύφεση το 2020 θα πλησιάσει το 10% (9,8%) και σημαντικά μικρότερη ανάπτυξη για το 2021 στο 2,3%
•        η απασχόληση θα μειωθεί κατά 3,8% φέτος και κατά 1,8% το 2021
•        η ανεργία από 19,6% το 2020 θα ανέβει στο 20,4% το 2021 και
•        το χρέος θα ξεπεράσει το 200% το 2020, στο 209,3% /ΑΕΠ για να καταγράψει μικρή υποχώρηση στο 204,7% /ΑΕΠ το επόμενο έτος.

Στην περίπτωση μάλιστα που υπάρξει ένα  δεύτερο κύμα πανδημίας, η έκθεση τονίζει ότι ο τουρισμός και οι υπηρεσίες αποτελούν δύο τομείς που θα πληγούν περαιτέρω. “Στην περίπτωση αυτή  η κυβέρνηση θα πρέπει να επεκτείνει την παροχή στήριξης, βοηθώντας επιχειρήσεις και εργαζομένους τους να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες και τις  δεξιότητες τους και να στραφούν σε τομείς που υπόσχονται καλύτερες ευκαιρίες, επιταχύνουν την ανάκαμψη και κάνουν την οικονομία και την κοινωνία περισσότερο ευέλικτη”.

Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει ως επείγουσα την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων, τη λήψη δράσεων για ενίσχυση της απασχόλησης δίνοντας έμφαση στους νέους και τις γυναίκες αλλά και την υλοποίηση προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης στην έκθεση του για την ελληνική οικονομία.

Η πανδημία ενδεχομένως να επιδεινώσει περαιτέρω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας. “Αν και το ποσοστό απασχόλησης έχει αυξηθεί τα τελευταία έξι χρόνια, εξακολουθεί να είναι ένα από τα χαμηλότερα μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν και οι μισθοί” σημειώνεται στην έκθεση με τις γυναίκες και τους νέους να καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης.

Μια ακόμα πρόκληση για την ελληνική οικονομία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι μικρές και μάλιστα εταιρίες  χαμηλής παραγωγικότητας.

Παρά τη πρόσφατη  πρόοδο, όπως η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η υψηλή φορολογία, η γραφειοκρατία, το αργό σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης δυσχεραίνει το επιχειρηματικό περιβάλλον, αποθαρρύνει τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις και αποτρέπει τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν” σημειώνεται στην έκθεση

Οι αναλυτές του οργανισμού τονίζουν πως όταν κλείσει η “παρένθεση” του COVID-19, η Ελλάδα θα μπορεί πάλι να επικεντρωθεί σε ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμου μετασχηματισμού για  να αναζωογονήσει την ανάκαμψή του με ισχυρότερη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Όπως αναφέρει η έκθεση, στη πανδημία η ελληνική κυβέρνηση έδρασε αποτελεσματικά λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα για

•        την ενίσχυση του συστήματος υγείας,
•        τη στήριξη του εισοδήματος και την ενίσχυση της ρευστότητας
•        υποστήριξη και επανεκκίνηση τομέων που πλήττονται περισσότερο από τον κορονοϊό, όπως ο τουρισμός
•         έχει πραγματοποιήσει ένα φιλόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα επικεντρωμένο στην ενίσχυση της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Όπως σημειώνεται, οι μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος στην αγορά εργασίας και προϊόντων βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα γεγονός που θα βοηθήσει ώστε η χώρα να παραμείνει σε καλή κατάσταση όταν αρχίσει να ανακάμπτει τόσο η εγχώρια όσο και η εξωτερική ζήτηση.

Μάλιστα ο ΟΟΣΑ τονίζει ότι παραμένει επείγουσα η ανάγκη διαρκούς μείωσης των κόκκινων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. ΟΟΣΑ καταγράφει τον εκρηκτικό συνδυασμό υψηλών φόρων και εισφορών ως αντικίνητρο για την απασχόληση, σημειώνει τα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής και παραοικονομίας και συνεχίζει να εισηγείται μείωση του φορολογικού βάρους σε συνάρτηση βεβαίως με τον δημοσιονομικό χώρο όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.