ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΤΑ DRONES

Ενώ η Τουρκική προκλητικότητα εντείνεται, ανεστάλη μια παραγγελία για την κατασκευή συνολικά έξι drones για να χρησιμοποιηθούν από το Πολεμικό Ναυτικό στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.
Η παραγγελία ακυρώθηκε μετά τις αποφάσεις που έλαβε πριν τέσσερεις μήνες η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με συνέπεια ο αρμόδιος για το θέμα υφυπουργός να αναγκαστεί να εκδώσει στις 12 Μαΐου νέα απόφαση, με την οποία ματαίωνε τη Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Διαπραγμάτευσης που είχε ξεκινήσει, συνολικού ύψους πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
Η απόκτηση των drones, θα βοηθούσε σημαντικά στον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων κυρίως στο θέμα του μεταναστευτικού, στο  κρίσιμο φετινό  καλοκαίρι.