Η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Με στόχο την υπογραφή Διακήρυξης για το Κράτος Δικαίου, η Ελλάδα αναλαμβάνει (στις 15 Μαίου) την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης το επόμενο εξάμηνο. Η υπογραφή της Διακήρυξης από τα 47 κράτη μέλη του ΣΤΕ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου.

Τους στόχους της ελληνικής προεδρίας παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτης. Το κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας είναι: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας – Αποτελεσματική διαχείριση μίας υγειoνομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει τη δυνατότητα προσωρινών περιορισμών των διατάξεών της σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων, και για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ωστόσο, απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, ώστε η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας να παραμένει συμβατή με την προσήλωσή μας στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προκύπτουν από τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το γενικό πλαίσιο που περιγράφεται στο κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας, θα αναδειχθούν οι εξής θεματικές προτεραιότητες:

α) Καθορίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία, τη δημοκρατία και την οικονομία,

β) Εντοπίζοντας τα μαθήματα που αντλούμε από την πανδημία Covid-19, καθώς και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και έμφαση σε θέματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και

γ) Αναλύοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα προληπτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία υιοθετήθηκαν από τις αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Κεντρικό γεγονός της Προεδρίας θα αποτελέσει η «Επέτειος συμπλήρωσης 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», καθώς το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την 70ή επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος με καταλυτική επίδραση στην εξέλιξη της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Αυτό το γεγονός δεν είναι άλλο από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στις 4 Νοεμβρίου 1950, στη Ρώμη.