Η Αθήνα αποκαλύπτει τα κόλπα των Τιράνων για τις ελληνικές περιουσίες

Αρνητικά κρίνει η Αθήνα την τροποποίηση του νόμου για το περιουσιακό θέμα, που υιοθέτησε το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Και προειδοποιεί ότι δεν θα δώσει την θετική τη ψήφο για να ανοίξει η ευρωπαϊκός δρόμος για την Αλβανία.

Στην ανακοίνωση του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι χάθηκε μια ακόμα ευκαιρία «για την οριστική και δίκαιη επίλυση ενός προβλήματος, που ταλαιπωρεί τους Αλβανούς πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Οι αλβανικές Αρχές επέλεξαν να δώσουν μια “λύση” χωρίς να λάβουν υπ´ όψιν τους βασικές αξίες και δικαιώματα. Εφήρμοσαν αποσπασματικά τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας της 14ης Οκτωβρίου 2019, η οποία ανέφερε ότι «οι διατάξεις του σχεδίου νόμου είναι ασαφείς και ασύμβατες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τυχόν δε εφαρμογή τους θα προκαλέσει παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία». Μολονότι την ύστατη στιγμή έγιναν ορισμένες βελτιώσεις, τα βασικά προβλήματα παραμένουν και στο νόμο που ψηφίσθηκε».

Η Αθήνα ζητά νέες τροποποιήσεις από τις αλβανικές Αρχές, οι οποίες «να προστατεύσουν αποτελεσματικά το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία, θέμα που ανήκει στο σκληρό πυρήνα του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η κατοχύρωσή του θα αποτελέσει τη λυδία λίθο, εν όψει της λήψεως αποφάσεων για την κατάρτιση του διαπραγματευτικού πλαισίου (negotiating framework) και τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής συνόδου (1st Intergovernmental Conference) για το άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας».