Η Σόφια αλληλέγγυα σε Αθήνα και Λευκωσία εναντίον των τουρκικών ενεργειών

Η Βουλγαρική κυβέρνηση εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο σε σχέση με τις τουρκικές ενέργειες στη Μεσόγειο , συμπεριλαμβανομένου και του παράνομου τουρκο-λιβυκού συμφώνου.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν μετά το 4ο Συμβούλιο υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, αναφέρετα μεταξύ αλλων:
«Η  Βουλγαρία επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2019 υπό το πρίσμα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και τα προηγούμενα συμπεράσματά της για την Τουρκία της 22ας Μαρτίου 2019, και από 17 έως 18 Οκτωβρίου 2019. Από την άποψη αυτή, η Ελλάδα και η Βουλγαρία επαναλαμβάνουν ότι το μνημόνιο συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει νομικές συνέπειες για τα τρίτα κράτη»