Βραχυκύκλωμα στα εξοπλιστικά από εικονικά τιμολόγια 75 εκατ. ευρώ

Βραχυκύκλωμα σε μια σειρά συμβάσεων του δημοσίου προκαλούν οι διώξεις για τα εικονικά τιμολόγια εταιρειών τα οποία εμφάνιζαν στις τράπεζες για να εξασφαλίζουν δανειοδοτήσεις.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, ένας μεγάλος όμιλος που διαθέτει εταιρεία πληροφορικής κα ισχυρή παρουσία στα εξοπλιστικά προγράμματα ελέγχεται για εικονικά τιμολόγια ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τιμολόγια τα οποία προκύπτουν από συμβάσεις του ομίλου με εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει έργα για λογαριασμό του δημοσίου, ενώ συμμετέχει και σε κοινοπραξία για τη σύμβαση με τις ταυτότητες.